back
Kvinnokroppens islandskap, istappar och stenarter, 1920

Max Ernst

Kvinnokroppens islandskap, istappar och stenarter, 1920

© Max Ernst/BUS 2008


Biography


1891-1922 Max Ernst in Germany

1922-1941 Max Ernst in France


1941-1953 Max Ernst in America
1953-1976 Max Ernst in Europe