Fyra personer skapar tillsammans i workshop

Familjeverkstad,Moderna Museet Malmö, 2022 Foto: Miriam Preis/Moderna Museet

Sportlovsverkstad – Svävande objekt

Skapa tillsammans!

21.2 2023 – 26.2 2023

Malmö

Kom till oss på sportlovet! Verkstan är utrustad med material inspirerat av den nyöppnade utställningen ”Lars Englund – Under arbete”.

Lars Englund använder material och tekniker hämtade från industrins värld, till exempel metall, plast och gummi. På ett lekfullt sätt utforskar vi hans sätt att arbeta med mindre delar som fogas samman och växer i olika riktningar till större former. Kanske kallar vi våra skulpturer för svävande objekt eller mobiler. Eller varför inte ”Pars pro toto” (latin: delen för det hela) eller ”Relative”, så som Lars Englund kallar sina verk. 

Foto av hängande skulptur gjord av metalldelar
Lars Englund, Pars pro toto, 1979 Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet
foto av hängande skulptur
Lars Englund, Relativ, 1982 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet Bildupphovsrätt 2022

Utställningen visar skulpturer både från Moderna Museets samling och konstverk som lånats in från Lars Englund själv. Titlarna lyfter fram konstnärens fokus på form: ”Volym”, ”Sfär” och ”Pars Pro Toto” – del av helhet. Skulpturerna, som ofta hänger från taket, samspelar med rummen och markerar riktningar. Det finns inte en bestämd utgångspunkt utan vi rör oss i förhållande till och runt de abstrakta formerna.

Konstverken skapar en dialog med byggnadens industriella historia som elektricitetsverk ritat av John Smedberg uppfört 1901 och även Tham och Videgårds museiarkitektur från 2009 med den karaktäristiska perforerade metallfasaden, ett material som Englunds använder i sina verk.

Lars Englund är född 1933 i Stockholm och bor i Jonstorp i nordvästra Skåne.