porträtt av man som står framför en målning

Porträtt av Anders Sunna, 2023 Photo: Alexandra Giertz/Moderna Museet Bildupphovsrätt 2023

Ljudspåren i verket

Varje ljudspår är kopplat till en specifik målning i verket ”Illegal Spirits of Sápmi”. Inspelningarna gjordes i samband med att verket visades för första gången på Venedigbiennalen 2022. Ljudspåren är på engelska.

Kapitel 1

installation med målningar och trä
Anders Sunna, Installationsvy, Illegal Spirits of Sápmi, Kapitel 1, 2023 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet ©Anders Sunna Bildupphovsrätt 2023

Lyssna på Ljudspår 1 som berättar om händelserna som ligger bakom Kapitel 1 i målningen ”illegal Spirits of Sápmi”.

Kapitel 2

installation med målningar och trä
Anders Sunna, Installationsvy, Illegal Spirits of Sápmi, Kapitel 2, 2023 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet ©Anders Sunna Bildupphovsrätt 2023

Lyssna på Ljudspår 2 som berättar om händelserna som ligger bakom Kapitel 2 i målningen ”Illegal Spirits of Sápmi”.

Kapitel 3

installation med målningar och trä
Anders Sunna, Installationsvy, Illegal Spirits of Sápmi, Kapitel 3, 2023 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet ©Anders Sunna Bildupphovsrätt 2023

Lyssna på Ljudspår 3 som berättar om händelserna som ligger bakom Kapitel 3 i målningen ”Illegal Spirits of Sápmi”.

Kapitel 4

installation med målningar och trä
Anders Sunna, Installationsvy, Illegal Spirits of Sápmi, Kapitel 4, 2023 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet ©Anders Sunna Bildupphovsrätt 2023

Lyssna på Ljudspår 4 som berättar om händelserna som ligger bakom Kapitel 4 i målningen ”Illegal Spirits of Sápmi”.

Kapitel 5

installation med målningar och trä
Anders Sunna, Installationsvy, Illegal Spirits of Sápmi, Kapitel 5, 2023 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet ©Anders Sunna Bildupphovsrätt 2023

Lyssna på Ljudspår 5 som berättar om händelserna som ligger bakom Kapitel 5 i målningen ”Illegal Spirits of Sápmi”.

Kapitel 6

konstverk med målningar, trä, sand, aska
Anders Sunna, Installationsvy, Illegal Spirits of Sápmi, Kapitel 6, 2023 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet ©Anders Sunna Bildupphovsrätt 2023

Lyssna på Ljudspår 6 som berättar om händelserna som ligger bakom Kapitel 6 i målningen ”Illegal Spirits of Sápmi”.

Mer om utställningen