installation med målningar och trä

Anders Sunna, Installationsvy, Illegal Spirits of Sápmi, 2023 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet ©Anders Sunna Bildupphovsrätt 2023

Skolprogram

Anders Sunna, född 1985, växte upp i en samisk renskötarfamilj i Kieksiäisvaara i Norrbotten. Han är utbildad vid Konstfack i Stockholm. Numera är han bosatt i Jokkmokk. Anders Sunna berättar i ”Illegal Spirits of Sápmi” om sin familjs halvsekellånga konflikt med svenska staten.

Skolprogram

Skolprogrammet riktar sig till er som arbetar med barn och unga i grundskolan och på gymnasiet. Skolprogrammet ska kunna användas såväl inför besöket på museet, som i ett vidare arbete efteråt i klassrummet. Det är utformat med läroplanen i åtanke och kan kopplas till, förutom bild, flera olika ämnen som svenska och historia. Vi har tagit fram två olika teman kopplade till den aktuella utställningen och förslag på åldersnivåer.

installation med målningar och trä
Anders Sunna, Installationsvy, Illegal Spirits of Sápmi, 2023 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet ©Anders Sunna Bildupphovsrätt 2023

TEMA 1 Att berätta med bilder

”Konst är ett starkt språk” säger Anders Sunna. Genom att ställa ut och visa sin konst har han och hans familj kunnat nå ut med sin berättelse. I konstverket ”Illegal Spirits of Sápmi” gestaltar Sunna sin familjs drygt femtioåriga konflikt med den svenska staten. Historien berättas i sex kapitel, från 1970-talet och fram till idag, med en målning per decennium. Det är en personlig berättelse om en familjetragedi och på samma gång en berättelse om förtryck och rasism mot samer som har förekommit under lång tid i Sverige, och förekommer än i dag. Anders Sunna använder sin konst för att berätta om något svårt och smärtsamt, en konflikt som har påverkat hela hans liv.

Vi ser en serie stora målningar på rad som kan ”läsas” nästan som en seriestripp eller en bilderbok. Det sägs att en bild rymmer mer än tusen ord. Vad menas med det? Kan en bild berätta något som inte kan sägas eller skrivas? Genom att arbeta med collage skapar vi bilder som berättar något viktigt. Vad vill du berätta? Finns det t. ex. någon händelse i ditt liv som känns särskilt viktig? Eller något som händer i världen just nu? Kan du med hjälp av en bild berätta om något som är svårt att beskriva med ord? Vi skapar personliga collage och pratar samtidigt om bildens betydelse i berättandet.

konstverk med målningar, trä, sand, aska
Anders Sunna, Installationsvy, Illegal Spirits of Sápmi, Kapitel 6, 2023 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet ©Anders Sunna Bildupphovsrätt 2023

TEMA 2 Vad är en installation och hur påverkar den oss?

Anders Sunna har gjort sex stora målningar. Målningarna är infogade i en träkonstruktion som både ramar in målningarna och skapar hyllor där ett antal pärmar är placerade. I dem sitter kopior av en del av alla de dokument som producerats under åratal av rättsprocesser. Hela bygget mäter mer än 20 meter i längd och bildar en slags mur i utställningsrummet. Den sjätte och sista målningen är nedbränd och finns kvar som en förkolnad hög av aska på golvet. Till konstverket hör också en sittmöbel i trä samt ett ljudspår som man kan lyssna på genom en QR-kod. Den här konstformen kallas för ”installation” och det ska vi titta närmare på i detta tema.

Vad är egentligen en installation och varför har Anders Sunna valt att göra en sådan? Hur många delar eller komponenter består konstverket av och vad spelar de för roll? Med vilka sinnen kan vi uppleva konstverket? Varför är det så stort och hur påverkas vi av skalan? Och, hur hade vi upplevt konstverket om det var presenterat på ett annat sätt?

Efter den guidade turen i utställningen går vi till Verkstan och testar att bygga installationer. Vi jobbar skissartat med blandade material och utgår från en enkel modell av museets stora utställningsrum Turbinhallen. På ett lekfullt sätt utforskar vi Sunnas sätt att arbeta. Vi samarbetar i grupper och reflekterar över material, komponenter och budskap. Hur kan installationen förändra rummet och hur påverkar den betraktaren?

Mer om utställningen