foto av stor installation med målningar

Anders Sunna, Illegal Spirits of Sápmi. Installationsvy, Sámi Paviljongen, 59th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, 2022 Foto: Michael Miller, Office for Contemporary Art, Norway. Bildupphovsrätt 2023

Anders Sunna – Illegal Spirits of Sápmi

28.10 2023 – 14.1 2024

Malmö

Samlingen

Öppnar om 32 dagar

För första gången sedan den uppmärksammade premiärvisningen på Venedigbiennalen 2022 presenteras ”Illegal Spirits of Sápmi”, nu på Moderna Museet Malmö. I det monumentala konstverket gestaltar konstnären Anders Sunna sin familjs femtioåriga konflikt med den svenska staten.

Verket mäter ca 20 meter i längd och historien berättas i fem kapitel från 1970-talet och fram till idag, med en målning per decennium. De stora målningarna är infogade i en träkonstruktion, byggd av konstnärens bröder, som även rymmer ett arkiv över alla de rättstvister som familjen varit involverad i. Besökaren välkomnas att botanisera bland de många pärmarna, innehållandes tusentals dokument.

Samiskt liv och samisk kultur har drabbats hårt av kolonisering och rasistiskt förtryck. Rasbiologiska pseudovetenskaper och teorier kom under 1900-talets första decennier att legitimera markövertaganden och andra former av övergrepp. Mot den bakgrunden i svensk historia framträder i verket nyare konflikter, med ursprung i 1971 års rennäringslag och hur den kom att tolkas. Konflikter som på ett brutalt sätt präglat Anders Sunnas hela uppväxt.

I korta drag kan sägas att Sunnas familj ansåg det orimligt att utan skälig ersättning tvingas ta hand om fastighetsägarnas renar, s.k. skötesrenar, i utbyte mot att fastighetsägarna upplät mark för bete. Därför protesterade de också ljudligt. Som en konsekvens av många och utdragna stridigheter kom samebyar att ställas mot varandra, renmärken – som ger rätt att bedriva renskötsel – drogs in, familjen trakasserades och deras renar tvångsförflyttades.

foto av bränt trä och målningar i bakgrunden
Anders Sunna, Illegal Spirits of Sápmi. Installationsvy, Sámi Paviljongen, 59th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, 2022 Foto: Michael Miller, Office for Contemporary Art, Norway Bildupphovsrätt 2023
foto av installation med målningar
Anders Sunna, Illegal Spirits of Sápmi. Installationsvy, Sámi Paviljongen, 59th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, 2022 Foto: Michael Miller, Office for Contemporary Art, Norway Bildupphovsrätt 2023
Jag kommer ihåg hur orolig mamma var när pappa och hans bröder var i renskogen, hon gick där hemma och blev alltmer stressad ju längre det dröjde… undrade om de skulle komma hem eller om de skulle hittas skjutna. Så pass illa var det under den värsta perioden. (ur konstnärens text om målningen "Area Infected")

Konstverket ”Illegal Spirits of Sápmi” visades första gången under Venedigbiennalen 2022. Nordiska paviljongen hade då förvandlats till den Samiska paviljongen, med Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara och Anders Sunna som medverkande konstnärer. Projektet, som genomfördes på uppdrag av OCA – Office for Contemporary Art Norway, lyfte på ett nyskapande och kraftfullt sätt fram det samiska urfolkets kultur och dess landområde Sapmi, vars gränser genomkorsar de nordiska nationalstaterna Norge, Sverige och Finland, samt även omfattar en del av Ryssland. Sedan 2022 ingår ”Illegal Spirits of Sápmi” i Moderna Museet samling.

I samband med utställningen på Moderna Museet Malmö planeras för ett gediget skolprogram, samt för ett flertal föreläsningar och samtal med inbjudna gäster.

Curator: Joa Ljungberg

Mer om utställningen