Carl Fredrik Reuterswärd, Non-Violence, 1982 © Carl Fredrik Reuterswärd / Bildupphovsrätt 2019

Carl Fredrik Reuterswärd

Alias: CFR

14.9 2019 – 16.2 2020

Stockholm

Lekfull och mångfacetterad – Carl Fredrik Reuterswärds konstnärskap sträcker sig över närmare sju decennier, flera pseudonymer och de flesta tekniker. Utställningen fokuserar dels på den intrikata installationen och objektgruppen ”Kilroy” och dels på en serie storskaliga expressiva teckningar konstnären gjorde efter sin stroke 1989 som tvingade honom att växla arbetshand från höger till vänster.

”Kilroy” (1963–1972) inleddes januari 1963 då Carl Fredrik Reuterswärd (1934-2016) lät publicera en annons i New York Herald Tribune som löd ”CARL FREDRIK REUTERSWÄRD Closed for holidays 1963–1972.”. Under denna semester hade Reuterswärd som ambition att skapa nio objekt med den sammanhållande titeln ”Kilroy”. Det är ett poetiskt, på samma gång mångtydigt och esoteriskt, verk och i utställningen ”Alias: CFR” möts du av både objekt, laser och skissmaterial med anknytning till verket.

1989 drabbades Reuterswärd av en stroke  som tvingade honom att växla arbetshand från höger till vänster. Han har beskrivit tiden efter sin stroke delvis som en form av befrielse. Han började teckna med vänsterhanden, och linjerna och motiven tycks ange ett sökande både bakåt och framåt i tid, före och efter hjärnblödningen. I de monumentala oljekritteckningarna från sent 1990-tal framträder både mytologiska gestalter och akrobatiska övningar bland motiven. De är gåtfulla och drömlika, och samtidigt som uttrycket skiljer sig från de tidiga konceptuella övningarna så knyts de också ihop i konstnärens ständiga utforskande av nya stilar och förhållningssätt.

Curator: Andreas Nilsson

Utställningen visas på plan 2

Karta över Moderna Museet
Karta över Moderna Museet

Bilder

Carl Fredrik Reuterswärd, Kilroy heart. Från serien ”Kilroy”, 1968–1969 © Carl Fredrik Reuterswärd / Bildupphovsrätt 2019
Carl Fredrik Reuterswärd, Gulliver, 1999/2001 Foto: Prallan Allsten / Moderna Museet © Carl Fredrik Reuterswärd / Bildupphovsrätt 2019
Carl Fredrik Reuterswärd, Tounge in Check, 1980 © Carl Fredrik Reuterswärd / Bildupphovsrätt 2019
Installationsbild ”Carl Fredrik Reuterswärd – Alias: CFR”, Moderna Museet i Stockholm, 2019. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Mer om utställningen