Filmade ljudverk

Välkommen att följa med på en musikalisk resa genom Hilma af Klints bildvärldar. Mitt i utställningen Hilma af Klint – Konstnär, forskare, medium skapar musikerna Katarina Henryson och Torbjörn Zetterberg improvisationer med sång och kontrabas.

Under utställningsperioden 2020–21, producerade vi fyra korta ljudverk där musikerna improviserar med inspiration av Hilma af Klints bildvärld. I dessa fyra filmer kan du också återuppleva delar av utställningen, då Katarina Henryson och Torbjörn Zetterberg sakta rör sig i utställningsrummet.

Dessa och fler filmer hittar du också på Moderna Museet Malmös Youtube-kanal.

Mer om utställningen