foto av liggande person i vitt rum med låda på huvudet

Jimmy Robert, Descendances Du Nu, Performance, 2016 Foto: O.H. Darcy. Courtesy of the artist and Tanya Leighton, Berlin and Los Angeles,

Descendances de nu

Performance i utställningen

Vid ett antal tillfällen under utställningsperioden framförs en performance som en del av installationen ”Descendances du nu” (2016), det centrala verket i Jimmy Roberts utställning.

Mer om utställningen