BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER. Vi har fri entré men för att säkra din plats, eller undvika väntan, rekommenderar vi förbokning av biljett – boka din biljett här.

Människa som dansar med skulptur i trä

Julia Bondesson, Keep You in the Back of My Mind, 2015. Foto: Alexander Wireen

Julia Bondesson

23.10 2021 – 30.1 2022

Malmö

Öppnar om 84 dagar

Utställningen presenterar flera aspekter av Julia Bondessons konstnärskap: skulptur i trä, video och måleri, och kommer regelbundet aktiveras genom performances. Konstnärens verk föreställer ofta kroppar och kroppsdelar, laddade med både skönhet och vemod. Skulpturerna – varsamt tillhuggna och frammejslade, ibland med spår av brännmärken – påvisar en utsatthet och en sårbarhet, men samtidigt återfinns också en stor öppenhet för tolkning i verken.

Julia Bondessons verk kombinerar det estetiska med det psykologiska. Stilla intar de gallerirummen som till synes vilande aktörer. Bondesson intresserar sig för det symbiotiska förhållandet mellan kropp och själ. Hon är bland annat inspirerad av kinesisk filosofi och kroppsligt lärande där ett aktivt samarbete mellan sinne och fysisk kropp står i fokus för utveckling. Genom sina intuitiva, performativa verk belyser konstnären en animistisk inställning där skillnaden mellan objekt och subjekt luckras upp. Bondesson hänvisar till den performativa aktiviteten och sitt samspel med skulpturerna som ”en dans”, där en intim och emotionell relation uppstår mellan verken och konstnären. Skulpturerna blir till ambivalenta karaktärer – samtidigt föremål och levande varelser – farkoster mellan det statiska och det aktiva tillståndet. Och måhända påminner skulpturernas beständighet också betraktaren om dess egen förgänglighet.

Julia Bondesson, född 1983, bor och arbetar i norra Skåne.
Hon tog sin examen vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2011, och har även studerat handskdockteater i Taiwan och konst i Japan och Thailand. 2015 tilldelades hon Beckers konstnärsstipendium.

Curator: Andreas Nilsson

Utställningen visas i Högra och Nya gallerierna

Karta över Moderna Museet Malmö
Karta över Moderna Museet Malmö