16.10 2014

24 oktober: Akt I. Maj Hasager, Lea Porsager & Imri Sandström

24 OKTOBER KL. 17–20

Stillbild från Maj Hasagers film DecembersMaj Hasager, Decembers – performing a past, 2013 © Courtesy of the artist 

 

Tre kvällar – kallade ”Akter”– fyllda av performance och konstnärspresentationer utgör kärnan i säsongens program som utgår från Modernautställningen 2014 – Society Acts. Den 24 oktober är det dags för Akt I där vi möter Maj Hasager, Lea Porsager och Imri Sandström.

Maj Hasager (DK) medverkar i Modernautställningen 2014 med filmen Decembers – A Round Table Conversation från 2012. Hon vill i sina verk ge en starkare röst åt utvalda individer eller grupper, oavsett om det gäller invånare i underprivilegierade förorter i Danmark eller befolkningen i ockuperade palestinska territorier. Lea Porsager, även hon från Danmark, har till utställningen spridit ut åttioen maskliknande skulpturer i metall över hela museet, både inne och ute, i det nyproducerade verket Golden Insider – 81 Inflated Facets. Hennes mångfasetterade arbete kommer ofta till uttryck som film, fotografi, skulptur och textuell konst. Hennes teoretiska efterforskningar förvrängs inte sällan av en spekulativ ton som konstnären använder för att väva ihop de olika elementen. Under Akt I presenterar både Maj Hasager och Lea Porsager sina konstnärskap utifrån de verk de presenterar i Modernautställningen 2014.

Imri Sandström (SE), medverkar i Modernautställningen 2014 med Howe Across Reading – Performing the Past som är ett pågående doktorandprojekt i litterär gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. De delar av projektet som visas är en webbsida samt de två performances som framförs under Akt I och III på Moderna Museet Malmö. Under utställningsperioden fortskrider Sandströms forskningsarbete och de två framförandena, som är ett slags redovisningar av arbetet, kommer att vara olika sinsemellan även om de överlappar som delar av samma projekt. Framförandet under Akt I kommer att präglas av språk-gräns-överskridande ordlekar. 

Akt I ingår i entréavgiften.

 

Imri Sandström, Flapping, Flapping, Flapping, Flapping, 2014 © Courtesy of the artist.

Imri Sandström, Flapping, Flapping, Flapping, Flapping, 2014 © Courtesy of the artist

Lea Porsager, Golden Insider – 81 Inflated Facets, 2014 © Courtesy of the artist. Foto: Anna Rowland

Lea Porsager, Golden Insider – 81 Inflated Facets, 2014 © Courtesy of the artist. Foto: Anna Rowland

Publicerad 16 oktober 2014 · Uppdaterad 16 oktober 2014

Nyheter