Målning i färg

Ragna Bley, Slip, Sun dreams, 2019 Akrylfärg på duk. Inköp 2020. Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet

13.1 2021

2020 års förvärvade verk till Moderna Museets samling

Moderna Museets samling består av cirka 140 000 verk och varje år förvärvas ytterligare konst. Under 2020 har fler än 160 verk adderats till samlingen. Bland de konstnärer vars verk har förvärvats finns Arthur Jafa, Xavier Veilhan, Ming Smith, Lap-See Lam och Lygia Clark.

Det har varit ett annorlunda år för Moderna Museet med ett museum som tillfälligt och i perioder hållit stängt med anledning av coronaviruset. Men arbetet med att samla och bevara konst har inte avstannat under 2020. Under våren skedde en satsning där museet särskilt riktade in sig på förvärv av svensk samtidskonst. Med detta arbete, tillsammans med donationer från privatpersoner och stiftelser samt vänföreningen The American Friends of the Moderna Museet, har museet kunnat förvärva ytterligare omkring 160 verk till samlingen.

Genom en donation från The Irving Penn Foundation, via The American Friends of the Moderna Museet, har bland annat 47 stycken verk på papper av Lisa Fonssagrives-Penn adderats till samlingen. American Friends stod även bakom en donation av Arthur Jafas ”The White Album” – ett videoverk som belönades med Guldlejonet vid 2019 års konstbiennal i Venedig. Moderna Museets överintendent Gitte Ørskou gläds åt att museets samling kompletterats med så många verk.

– Under ett år där nästan ingenting varit som förut på museet har arbetet med att stärka och komplettera samlingen fortgått precis som tidigare år. Vi påminns ständigt om hur tacksamma vi är för de donationer som görs och har gjorts till Moderna Museet av människor som håller konstens värde högt. 2020 har varit ett prövande år för oss alla i samhället men vi ser fram emot att kunna presentera några av våra nyförvärv så snart som det är möjligt.

Bland de verk som finns med över förvärven under 2020 finns två installationer av Ai WeiWei, fem fotografier av Ming Smith, fyra videoverk av John Baldessari, tio teckningar av Axel Fridell, skulpturer av Xavier Veilhan, Siri Derkert och Hanni Kamaly, målningar av KG Nilson, Lars Pirak, Tora Vega Holmström och Karin Mamma Andersson. Också ytterligare verk från Ed Ruscha, Lygia Clark och Marina Abramović finns nu i Moderna Museets samling.

Bland yngre konstnärer baserade i Sverige vars verk har förvärvats under året kan nämnas Lap-See Lam, Johan Österholm, Hanna Ljung, Johanna Gustafsson Fürst, Roxy Farhat, Ragna Bley och Anna Uddenberg.

Förvärv för de extra medel från Kulturdepartmentet som aviserats under hösten görs med start 2021.

Verk av följande konstnärer har förvärvats 2020

Simryn Gill, Lisa Fonssagrives-Penn, Agnes Denes, Katarina Norling, Xavier Veilhan, Ai WeiWei, Stig Sjölund, Ulla Wiggen, Lygia Clark, John Baldessari, Zanele Muholi, Austin Lee, Annika Elisabeth von Hausswolff, Windy Fur Rundgren, Ann-Mari Didoff, Liva Isakson Lundin, Ragna Bley, Inger Ekdahl, Majlis Agbeck, Inger Ekdahl, Peter Köhler, Johanna Gustafsson Fürst, Johan Österholm, Berit Lindfeldt, Anna Uddenberg, Axel Fridell, Hanna Ljungh, Sirous Namazi, Lina Bjerneld, Roxy Farhat, Colors of Bitchaton, Emanuel Almborg, Hanni Kamaly, Adel Abdessemed, Ida Ekblad, Siri Derkert, K.G. Nilson, Margareta Renberg, Truls Melin, Ming Smith, Dóra Maurer, Lap-See Lam, Arthur Jafa, Lars Pirak, Marina Abramovic, Albin Amelin, Torsten Renqvist, Christer Strömholm, Per Olof Ultvedt, Sonja Larsson, Georg U Persson, Annika Ström, Hans Haacke, Tora Vega Holmström, Lotta Döbling, Svenerik Jakobsson, Arild Yttri, Elisabeth Ödmann, Karin Mamma Andersson, Ola Billgren, Edward Ruscha, Hans-Peter Feldmann, Douglas Huebler, Christian Boltanski, Georg Baselitz, Christina Quarles.

Se bilder och hitta mer information om nyförvärven: Sök i samlingen: nyförvärv 2020

Publicerad 13 januari 2021 · Uppdaterad 13 januari 2021

Nyheter