Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Förköpsbiljett krävs av alla besökare. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök

Iris Müller-Westermann, 2015. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

28.4 2016

Iris Müller-Westermann blir ny chef för Moderna Museet Malmö

Iris Müller-Westermann arbetar i dag som senior intendent vid Moderna Museet i Stockholm, och tillträder tjänsten i Malmö den 1 januari 2017.

Iris Müller-Westermann (född 1955) har arbetat på Moderna Museet i Stockholm sedan 1997. Hon har ansvarat för några av museets mest uppmärksammade utställningar: Louise Bourgeois – I Have Been to Hell and Back, Lee Lozano, Jutta Koether, Rosemarie Trockel, Munch själv, Max Ernst – Dröm och revolution, och inte minst utställningen Hilma af Klint – Abstrakt pionjär som framgångsrikt turnerade över hela Europa och sågs av mer än en miljon besökare.

Iris Müller-Westermann efterträder John Peter Nilsson som fullgjort sitt förordnande vid årsskiftet och därefter fortsätter som intendent på Moderna Museet i Stockholm. Iris Müller-Westermann tillträder tjänsten som chef för Moderna Museet Malmö den 1 januari 2017. Uppdraget är ett treårigt förordnande.

Publicerad 28 april 2016 · Uppdaterad 28 april 2016

Nyheter