Daniel Birnbaum, överintendent och Ann-Sofi Noring, vice museichef

Daniel Birnbaum, överintendent Moderna Museet och Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet vid den japanska konstnären Saburo Murakamis verk Muttsu no ana (Sex hål). Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

26.8 2017

En större värld på Moderna Museet

Satsningen En större värld handlar om att göra museets verksamhet och samling mer relevanta för vår tid och våra besökare genom verk som skapar förbindelser till andra kulturella sammanhang än de som dominerar museet.

Konstvärlden har blivit större och vår publik representerar en annan mångfald än då museet grundades. Vi har redan påbörjat arbetet men söker ekonomiskt stöd från regeringen för att kunna fortsätta och förstärka projektet genom inköp till samlingen.

Läs debattartikeln skriven av överintendent Daniel Birnbaum och vice museichef Ann-Sofi Noring i Dagens Nyheter: En större värld kräver en kulturpolitisk satsning

Publicerad 26 augusti 2017 · Uppdaterad 13 december 2017

Nyheter