BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER. Vi har fri entré men för att säkra din plats, eller undvika väntan, rekommenderar vi förbokning av biljett – boka din biljett här.

27.3 2015

Fredrik Roos Stipendium 2015 tilldelas Martha Ossowska Persson, Ida Persson och Idun Baltzersen

Ida Persson, Martha Ossowska Persson, Idun Baltzersen. Fotograf: Sofia Qvarnström

För fjärde gången delas Fredrik Roos Stipendium ut på Moderna Museet Malmö. Den totala prissumman har i år höjts till 600 000 kr, vilket gör Fredrik Roos Stipendium till ett av Sveriges största konststipendier. För första gången har tre stipendiater utsetts efter en gedigen nomineringsprocess från samtliga konsthögskolor i Sverige. Årets Fredrik Roos Stipendium tilldelas Martha Ossowska Persson, Ida Persson och Idun Baltzersen.

På Fredrik Roos födelsedag, den 28 mars, öppnar en utställning med årets tre mottagare av Fredrik Roos Stipendium på Moderna Museet Malmö. Urvalsprocessen har varit densamma som i fjol, med fem svenska konsthögskolor som nominerat två avgångselever vardera. Tidigare år har en stipendiat tilldelats 250 000 kr, men i år är stipendiet tredelat och den totala prissumman har höjts till 600 000 kr. Juryn, bestående av Fredrik Roos Stiftelse samt Daniel Birnbaum, Ann-Sofi Noring och John Peter Nilsson från Moderna Museet, har utsett Martha Ossowska Persson för ett större stipendium på 300 000 kr, och Ida Persson samt Idun Baltzersen för två mindre stipendier på 150 000 kr vardera.

–Fredrik Roos Stiftelse ger inte bara ett generöst ekonomiskt bidrag till det unga svenska konstlivet genom stipendierna utan bidrar också genom nomineringsprocessen att vi får inblick i de svenska konsthögskolorna, säger John Peter Nilsson, chef för Moderna Museet Malmö.

Martha Ossowska Persson (f. 1983), utbildad vid Akademin Valand i Göteborg, tilldelas det stora stipendiet på 300 000 kr ”för sin förmåga att levandegöra taktila kroppsligheter i en alltmer teknologiskt avhumaniserad samtid”. Martha Ossowska Persson arbetar företrädesvis med storskaliga akvareller. Hennes arbete innehåller ett mångbottnat undersökande av människokroppen och inbyggda mänskliga beteenden. Hon fångar kroppar och lemmar i ögonblick av ofrivilliga beröringar eller lustfyllda taktila lekar. Som i den kontakt som uppstår i en fysisk beröring – det som kan uppfattas både som en omtanke och ett hot.

–Jag är väldigt stolt över att bli tilldelad Fredrik Roos Stipendium, det betyder jättemycket för mig och jag ser mycket fram emot grupputställningen på Moderna Museet Malmö. På utställningen kommer jag visa tre helt nya målningar. Det här stipendiet ger mig en hel del frihet och tid att förlänga mitt konstnärskap på olika sätt. Jag ser fram emot att resa, ta in lite ny luft i ateljén och ta del av konst på andra platser, säger Martha Ossowska Persson.

Ida Persson (f. 1985), utbildad vid Konsthögskolan i Umeå, intresserar sig för arkitektur, sociala normer och makt. Med sina metodiskt uppbyggda målningar reducerar hon övervakningsapparater och mätinstrument till enkla abstrakta former som svävar mellan arkitektur och objekt. Ida Persson tilldelas ett av det mindre stipendierna ”för att hon utvecklat ett personligt bildspråk som ger syn på maktrelationer i samhället”.

–Det betyder väldigt mycket att få det här stipendiet. Jag är hedrad och tacksam i många led, och är glad för att få göra det här tillsammans med mina kollegor Martha och Idun. Stipendiet innebär tid att utveckla mitt arbete i ateljén och att kunna åka iväg och ta del av konst i världen. Jag hade aldrig kunnat drömma om en sådan här start på livet efter studierna, säger Ida Persson.

Idun Baltzersen (f. 1987), utbildad vid Konstfack i Stockholm, arbetar med monumentala träsnitt och intresserar sig i sin konst för hjältinnor, martyrer och olika visuella representationer av kvinnliga figurer och hur de genom tiderna har tolkats av kulturhistoriens manliga mästare. ”För att hon ger uttryck åt tonårsångest och melankoli, där unga kvinnor står som hjältar” tilldelas Idun Baltzersen ett av de två mindre stipendierna.

–Jag känner mig otroligt glad och stolt över att ha blivit tilldelad Fredrik Roos Stipendium, efter perioder med intensivt arbete är det alltid fint att se att det leder till något bra, säger Idun Baltzersen.

Utställningen öppnar på Moderna Museet Malmös Lastkaj lördag 28 mars kl. 18-20.

Kl. 18.30 hälsar museichef John Peter Nilsson välkommen, och därefter överlämnar Axel Roos från Fredrik Roos Stiftelse stipendierna. Välkommen! 

Om Fredrik Roos Stipendium:
Fredrik Roos Stipendium tilldelas konstnärer under 35 år, och är avsett för att användas till utbildning, för att inhämta nya kunskaper och idéer genom studieresor eller liknande. Kriterierna för stipendiet är: ”En konstnär som – i Fredrik Roos anda – är beredd att ta risker i sitt konstnärskap. En som tror på sig själv och som har ett eget uttryck. Konstnären ska vara högst 35 år och komma från Norden och arbeta företrädesvis med måleri och skulptur”.

Övriga nominerade till Fredrik Roos Stipendium 2015:
Morten Damgaard (Konsthögskolan i Malmö)
Erlend Grytbakk Wold (Konsthögskolan i Malmö)
Ulrika Lublin (Kungl.Konsthögskolan)
Agnes Mohlin (Konstfack)
Linus Nordensson Spångberg (Kungl.Konsthögskolan)
Hannah Marie Rosvoll (Akademin Valand)
Katrin Westman  (Konsthögskolan i Umeå)

Publicerad 27 mars 2015 · Uppdaterad 27 mars 2015

Nyheter