Hilma af Klint, Samtalsfilm, 2021 Foto: Stillbild från samtalsfilm

1.7 2021

Möt Hilma af Klints bildvärld – digitalt!

Vi visade utställningen Hilma af Klint – Konstnär, forskare, medium på Moderna Museet Malmö 4.4 2020–11.4 2021. Utställningen fick, trots perioder av pandeminedstängning, ett enormt genomslag och sågs och älskades av många.

Vi kunde inte ta emot den stora publik vi hade hoppats på, och fick också ställa in våra planerade programpunkter. För att i någon mån kompensera er, har vi producerat en hel serie filmer för inspiration och fördjupning.

Filmade visningar och samtal

Du kan redan nu ta del av korta 2-minuters visningar av utvalda verk. Du kan också se ett antal kortare filmade visningar på olika språk. Eller varför inte fördjupa dig i tankarna bakom utställningen i ett filmat samtal mellan utställningens två curatorer; Milena Høgsberg och Iris Müller-Westermann?

Om du vill återuppleva utställningen eller om du missade den; vi har en filmad rundtur genom alla salarna, där du kan uppleva Hilma af Klints verk på egen hand!

Musikalisk improvisation

Just i dagarna presenterar vi ”Musikalisk resa i Hilma af Klints bildvärldar” – fyra filmade ljudverk. Musikerna Katarina Henrysson och Torbjörn Zetterberg, inspirerade av Hilma af Klints verk, skapar improvisationer med sång och kontrabas mitt i utställningen. Musikimprovisationer med inslag av dalakoral, ”Jag lyfter mina händer”, och ”Waiting” av Sheila Chandra.

Meditationer

Under sommaren publicerar vi successivt tre filmade meditationer som spelades in mitt bland serien ”De tio största” i Turbinhallen. Meditationerna leds av Viveka Pasquier, yogalärare, mentor och utbildare på yogamedviveka.se. Dom är tänkta att vara en vägledning för din egen meditation och har olika teman; ”Meditation för ett lugnt hjärta”, ”Meditation för inre ro” och ”Meditation för ett klart sinne”.

Publicerad 1 juli 2021 · Uppdaterad 1 juli 2021

Nyheter