Det nya avtalet för Moderna Museet Malmö, undertecknades 23 maj 2016 och gäller för åren 2017–2024. Avtalet undertecknades av Daniel Birnbaum, överintendent, Moderna Museet, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö Stad och Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd. Foto: Daniel Wolski.

23.5 2016

Förnyat avtal för Moderna Museet Malmö

Ett nytt avtal för Moderna Museet Malmö mellan den statliga myndigheten Moderna Museet, Region Skåne och Malmö Stad är klart. Det nya avtalet gäller under åren 2017–2024.

Moderna Museet Malmö är sedan starten 2009 finansierat av tre parter – Moderna Museet, Region Skåne och Malmö Stad.

– Att Moderna Museet finns permanent i två delar av vårt land berikar hela Sveriges konstliv. Moderna Museets internationella inriktning känns viktigare än någonsin. Impulser utifrån är det som gör vår kultur större, säger överintendent Daniel Birnbaum.

I det nya avtalet som gäller från 1 januari 2017 är parterna överens om att skjuta till ytterligare resurser så att museet kan fortsätta att utvecklas och verka som erkänd och central aktör i Malmös, Skånes, Öresundsregionens och södra Sveriges konst- och kulturliv.

Publicerad 23 maj 2016 · Uppdaterad 26 maj 2016

Nyheter