Museibyggnadens orange fasad.

Moderna Museet Malmö. Foto: Åke E:son Lindman/Moderna Museet

15.3 2021

Svenska förvärv 2021

Pandemin har slagit hårt mot kulturen. För att stödja det svenska konstlivet har regeringen därför gett ett tillskott på 25 miljoner kronor till Moderna Museet för att köpa in svensk konst under 2021.

Uppdrag att samla, vårda, visa och bevara konsten

Moderna Museet är ett internationellt, modernt och samtida konstmuseum. Vårt uppdrag är att samla, vårda, visa och bevara konsten för framtiden. Vi samlar både historiska verk och verk av nu verksamma konstnärer, från Sverige och hela världen. Ambitionen är att förvärva en bred representation av den främsta konsten och de mest framträdande verken av en konstnär utan begränsningar för verkens storlek, material, komplexitet eller andra liknande hänsyn.

Inköp av nu levande svenska konstnärer

Inköpen av Svenska förvärv 2021 inriktar sig helt på svensk konst av nu levande konstnärer. Med svensk konst menar vi konstnärer som kan sägas huvudsakligen vara verksamma i Sverige oavsett nationalitet. Men också svenska konstnärer som är baserade i andra länder.

Riktlinjerna för inköpen av Svenska förvärv 2021 skiljer sig inte från andra förvärv till samlingen. Men 25 miljoner ger en fantastisk möjlighet att bredda representationen av den svenska konsten på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Tidigare årsbudgetar har varit runt 2,1 miljoner.

Research och lokal kunskap från hela landet

Det är Moderna Museets överintendent tillsammans med samlingsansvariga intendenter och chefen för Moderna Museet Malmö, som gör urvalet av verk som förvärvas. För att genomföra uppdraget kommer vi inhämta information systematiskt och metodiskt genom egen research och lokal kunskap från samtliga regioner i landet. Vi kommer också att delta i digitala portfolievisningar som Statens konstråd och föreningen Konstkonsulenterna i Sverige ordnar.

Förslag på inköp

Yrkesverksamma konstnärer, gallerister och utställningsarrangörer kan lämna in egna inköpsförslag från och med 15 mars och fram till den 30 april 2021.

De verk som förvärvas som Svenska förvärv 2021 kommer att ingå i Moderna Museets samling på samma sätt som alla andra verk. Vi kommer under året redovisa inköpen och under 2022 presentera urval av dem i en utställning på museet i Stockholm.

MODERNA MUSEETS SAMLING

Moderna Museet har en av Europas främsta samlingar av modern och samtida konst. Samlingen omfattar måleri, skulptur, installationer, film, video, teckning och grafik, av svensk och utländsk konst från hela 1900-talet fram till idag samt fotografi från 1840-talet och framåt.

Läs mer om samlingen: Moderna Museets samling

Läs mer om satsningen: 25 miljoner för inköp av konst

Publicerad 15 mars 2021 · Uppdaterad 22 september 2021

Nyheter