Group 2

Johanna Gustafsson Furst Photo: Lars Arned

Om relationen mellan samhälle och individ

Johanna Gustafsson Fürst i samtal med Patrick Amsellem

16.5 – 16.5 2019

Malmö

Relationen mellan individ och samhälle och kollektiv historieskrivning är några av ämnena som konstnären Johanna Gustafsson Fürst och Patrick Amsellem, chef för Skissernas museum, kommer att beröra när de möts för ett samtal i utställningen Blue Is the Color of Your Eyes.
Museichefen Patrick Amsellem framför den amerikanska konstnären Swoons (Caledonia Currys) väggmålning på Skissernas Museum Foto: Emma Krantz/Skissernas museum

I den pågående utställningen Blue is the Color of Your Eyes visas Johanna Gustafsson Fürsts verk Win-Win, en avgjutning av en trädstam i aluminium placerad på ett kasserat underrede till en gungbräda. Gustafsson Fürsts konstnärliga arbete tar ofta som utgångspunkt det offentliga rummet och de olika maktstrukturer som synliggörs där.

Patrick Amsellem är chef för Skissernas museum i Lund där han nyligen curerade utställningen Memory Matters. En grupputställning som reflekterade kring kollektiva minnen – minnen som till skillnad från de individuella delas av många människor, en hel grupp eller ett samhälle.

Nu möts de båda i ett samtal i utställningen på Moderna Museet Malmö. Utifrån sina erfarenheter och roller som konstnär respektive museichef kommer de att samtala om bland annat relationen mellan individ och samhälle, kollektiv historieskrivning och representation och abstraktion.