Group 2

“Reclaiming the useful- from Modernism to Self-built settlements in Latin America” Konsthall C, Stockholm

Konstnärssamtal KHM x MMM

16.5 – 24.5 2017

Malmö

Konsthögskolan i Malmös föreläsningskommitté och Moderna Museet Malmö bjuder in till en gemensam serie öppna föreläsningar och konstnärssamtal. Vi kommer att presentera ett brett program av internationellt verksamma konstnärer i ett urval grundat i våra gemensamma intressen och skilda utgångspunkter.

Vi hoppas på detta sätt bidra till konstscenen i Öresund med nya perspektiv och möjligheter till fördjupning. Genom samarbetet får vi möjligheter att expandera vårt program, att tillsammans bli större än summan av våra delar.

Projektet KHMxMMM, som initierades i januari 2015, syftar till att arrangera föreläsningar med jämna intervaller. Programmet kommer att utvecklas kontinuerligt och de inbjudna talarna presenteras efterhand.

Varmt välkommen!