foto av tre personer som sitter på en konstruktion av plankor

Adele Essle Zeiss, Statolit, 2018 Foto: ©Adele Essle Zeiss Bildupphovsrätt 2022

Adèle Essle Zeiss

Statolit

18.2 – 3.9 2023

Malmö

Öppnar om 14 dagar

”Statolit” är en installation­ och performance för tre dansare som kommer att uppföras vid ett flertal tillfällen under utställningsperioden. ”Statolit” visas som en pendang till utställningen ”Lars Englund – Under arbete”. En dialog uppstår i museet mellan konstnärskap, över generationer, i ett intresse för rörelse och balans.

”Statolit” presenterades första gången på Galleri Mejan i Stockholm 2018 och ingår i Moderna Museets samling. Adèle Essle Zeiss använder enkla material – tre långa träplankor är horisontalt placerade i rummet, på vardera är en cementsäck placerad, fastsatt med spännband. På andra sidan plankan sitter en dansare, kroppens tyngd balanseras mot säcken som utgör motvikt. En liten förflyttning förändrar plankans höjd och påverkar rörelsen.

Adèle Essle Zeiss ställer frågan ”Var uppfattar vi gränsen mellan rörelse och stillhet?” och fortsätter: ”Dansarna har som uppgift att sitta stilla, men att då och då utföra en kontrollerad gemensam rörelse uppåt eller neråt. Plankorna fungerar som en förstärkare. De förstorar små rörelser i dansarnas kroppar och för dem vidare ut i rummet.”

Installationen kompletteras med dokumentation när dansare inte är på plats. Information om performancedatum kommer.

Curator: Elisabeth Millqvist

Installationen visas på Lastkajen

Karta över Moderna Museet Malmö
Karta över Moderna Museet Malmö

Händelser

rund skulptur av metalltrådar
  • Guidad visning
  • På svenska

Curatorvisning av ”Lars Englund – Under arbete” och Adele Essle Zeiss ”Statolit”

Mer om utställningen