Vi öppnar snart nytt café. För tillfället kan vi därför endast erbjuda enklare fika.

foto av person i rum poserande med objekt över huvudet

Jimmy Robert, Descendances Du Nu, 2016 Foto: O.H. Dancy. Courtesy of the artist, Stigter Van Doesburg, Amsterdam and Tanya Leighton, Berlin and Los Angeles.

Jimmy Robert – Descendances du nu

Performance

31.3 – 27.8 2023

Malmö

Performancen är en del av installationen ”Descendances du nu” (2016), det centrala verket i Jimmy Roberts utställning.  Installationen kan ses som en dekonstruktion av Marcel Duchamps (1887 – 1968) målning ”Nu descendent un escalier” (1911 – 1912) och innefattar förutom  performance även objekt, fotografi, ljud och text. Verkets fysiska beståndsdelar skapar scenografin för performancen.

Jimmy Roberts verk utforskar det politiska i betraktandet, ifrågasätter etablerade föreställningar och öppnar upp för en läsning i flera riktningar. I en personlig och poetisk ton arbetar han ofta med iscensättning av konsthistoriska diskussioner och återkommande är hur meningsskapande sker i relationen mellan plats, kropp och konstverk, där alla delar tycks lika aktiva. På olika vis påverkar och instruerar de varandra. Och mellan de olika elementen framträder något som växlar mellan det ogripbara och intellektuella, men som inte sällan också frammanar en känsla av begär eller ödmjukhet. Roberts arbete ställer samtidigt frågor kring bevarandet av en rörelse och hur detta kan presenteras i ett utställningssammanhang.