Broderi av Britta Marakatt-Labba

Britta Marakatt-Labba, Mátki II (Färden II), 1989/2021 Foto: Tobias Fischer/Moderna Museet Bildupphovsrätt 2024

Britta Marakatt-Labba

Där varje stygn andas/Juohke sákkaldat vuoigŋá

17.5 – 19.10 2025

Stockholm

Under mer än fyrtio år har Britta Marakatt-Labba lyft fram samisk kultur och historia i broderier, grafik, installationer och skulpturer. Hennes broderade landskap skildrar samiskt liv och vardag men också kolonialismens övergrepp och en natur hotad av exploatering.

Britta Marakatt-Labba (f. 1951 i Idivuoma, Sápmi, Sverige) var tidigt politiskt aktiv. Under början av 1980-talet deltog hon i kampen mot utbyggnaden av Altaälven och hennes samhällsengagemang spelar än i dag en viktig roll i hennes konstnärskap. Hennes konst är också en betydande inspiration för nya generationers kamp för miljön och samiska rättigheter.

Ett centralt verk i utställningen är det 24 meter långa broderiet ”Historjá” (2003–2007). Med stygnens hjälp tecknar Marakatt-Labba samernas historia, religion och vardag, och skildrar hur den materiella sinnevärlden samexisterar med den mytologiska.

Utställningen har initierats av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo och är ett samarbete med Kin museum för samtidskonst i Kiruna och Moderna Museet i Stockholm. Moderna Museets utställning är en omarbetad version som görs i nära samarbete med konstnären själv.