februari

Barn i Verkstan
 • Familjesöndag
 • På svenska

Visning & Verkstad 3–7 år

Barn målar
 • Drop-in

Vilket djur är du?

Barn i Verkstan
 • Familjesöndag
 • På svenska

Visning & Verkstad 7–18 år

målning med människor i en ateljé
 • Guidad visning
 • På svenska

Rosa segel

Ett barn sitter i Verkstan och håller i en tråd fokuserad
 • Lovprogram
 • På svenska

Sportlovet: Konst, kroppsspråk och makt

En vuxen person hjälper ett barn med sitt pyssel
 • Drop-in

Sportlovet: Abstraktion, färg och musik

Ett barn sitter i Verkstan och håller i en tråd fokuserad
 • Lovprogram
 • På svenska

Sportlovet: Konst, kroppsspråk och makt

Fem personer sitter vid ett bord
 • Guidad visning
 • På svenska

Lotte Laserstein

Ett barn sitter i Verkstan och håller i en tråd fokuserad
 • Lovprogram
 • På svenska

Sportlovet: Konst, kroppsspråk och makt

En vuxen person hjälper ett barn med sitt pyssel
 • Drop-in

Sportlovet: Abstraktion, färg och musik

Ett barn sitter i Verkstan och håller i en tråd fokuserad
 • Lovprogram
 • På svenska

Sportlovet: Konst, kroppsspråk och makt

Ett barn sitter i Verkstan och håller i en tråd fokuserad
 • Lovprogram
 • På svenska

Sportlovet: Konst, kroppsspråk och makt

En vuxen person hjälper ett barn med sitt pyssel
 • Drop-in

Sportlovet: Abstraktion, färg och musik

Ett barn sitter i Verkstan och håller i en tråd fokuserad
 • Lovprogram
 • På svenska

Sportlovet: Konst, kroppsspråk och makt

mars

Ett barn sitter i Verkstan och håller i en tråd fokuserad
 • Lovprogram
 • På svenska

Sportlovet: Konst, kroppsspråk och makt

En vuxen person hjälper ett barn med sitt pyssel
 • Drop-in

Sportlovet: Abstraktion, färg och musik

Ett barn sitter i Verkstan och håller i en tråd fokuserad
 • Lovprogram
 • På svenska

Sportlovet: Konst, kroppsspråk och makt

målning med människor i en ateljé
 • Guidad visning
 • På engelska

Rosa segel

Ett barn sitter i Verkstan och håller i en tråd fokuserad
 • Lovprogram
 • På svenska

Sportlovet: Konst, kroppsspråk och makt

En vuxen person hjälper ett barn med sitt pyssel
 • Drop-in

Sportlovet: Abstraktion, färg och musik

Ett barn sitter i Verkstan och håller i en tråd fokuserad
 • Lovprogram
 • På svenska

Sportlovet: Konst, kroppsspråk och makt

Fotografi på skulpturen, som visar påven liggandes på golvet, träffad av en meteor
 • Guidad visning
 • På svenska

Den tredje handen

Ett barn sitter i Verkstan och håller i en tråd fokuserad
 • Lovprogram
 • På svenska

Sportlovet: Konst, kroppsspråk och makt

En vuxen person hjälper ett barn med sitt pyssel
 • Drop-in

Sportlovet: Abstraktion, färg och musik

Ett barn sitter i Verkstan och håller i en tråd fokuserad
 • Lovprogram
 • På svenska

Sportlovet: Konst, kroppsspråk och makt

Stillbild ur "Black and Blue"
 • Guidad visning
 • På svenska

Sju rum och en trädgård

Fem personer sitter vid ett bord
 • Guidad visning
 • På svenska

Lotte Laserstein

Fem personer sitter vid ett bord
 • Guidad visning
 • På svenska

Lotte Laserstein

Geo Wyex
 • Samtal
 • På engelska

World in My Eyes

 filmstill från "The Offspring Resembles the Parent", tryck som visar ett ritat skepp i ett stormigt hav
 • Film
 • På svenska

Filmklubben: Silphium & The Offspring Resembles the Parent

Stillbild ur "Black and Blue"
 • Guidad visning
 • På engelska

Sju rum och en trädgård

Fotografi på skulpturen, som visar påven liggandes på golvet, träffad av en meteor
 • Guidad visning
 • På svenska

Den tredje handen

Barn målar
 • Drop-in

Vilket djur är du?

Barn i Verkstan
 • Familjesöndag
 • På svenska

Visning & Verkstad 3–7 år

Barn i Verkstan
 • Familjesöndag
 • På svenska

Visning & Verkstad 7–18 år

målning med människor i en ateljé
 • Guidad visning
 • På svenska

Rosa segel

Fem personer sitter vid ett bord
 • Guidad visning
 • På svenska

Lotte Laserstein

Grupp med ledarhund går i samlingen
 • Syntolkad visning
 • På svenska

Ett delat liv: Syntolkad visning

Drink and Draw
 • Drop-in

Drink & Draw

Fotografi på skulpturen, som visar påven liggandes på golvet, träffad av en meteor
 • Guidad visning
 • På engelska

Den tredje handen

Fotografi på skulpturen, som visar påven liggandes på golvet, träffad av en meteor
 • Guidad visning
 • På svenska

Den tredje handen

Barn målar
 • Drop-in

Vilket djur är du?

Barn i Verkstan
 • Familjesöndag
 • På svenska

Visning & Verkstad 3–7 år

Barn i Verkstan
 • Familjesöndag
 • På svenska

Visning & Verkstad 7–18 år

Stillbild ur "Black and Blue"
 • Guidad visning
 • På svenska

Sju rum och en trädgård

Fem personer sitter vid ett bord
 • Guidad visning
 • På svenska

Lotte Laserstein

Foto av en person som sitter framför en rad små målningar
 • Guidad visning,
 • Meditation
 • På svenska

Visning med meditation

Fem personer sitter vid ett bord
 • Guidad visning
 • På svenska

Lotte Laserstein

 • Babyvisning
 • På svenska

Babyvisning & Verkstad

målning med människor i en ateljé
 • Guidad visning
 • På engelska

Rosa segel

målning av en gata i Uppsala, en person cyklar och månen lyser starkt
 • Samtal
 • På svenska

Bror Hjorth: Modernism möter folklig tradition

Fotografi på skulpturen, som visar påven liggandes på golvet, träffad av en meteor
 • Guidad visning
 • På svenska

Den tredje handen

Barn målar
 • Drop-in

Vilket djur är du?

Barn i Verkstan
 • Familjesöndag
 • På svenska

Visning & Verkstad 3–7 år

Barn i Verkstan
 • Familjesöndag
 • På svenska

Visning & Verkstad 7–18 år

målning med människor i en ateljé
 • Guidad visning
 • På svenska

Rosa segel

Fem personer sitter vid ett bord
 • Guidad visning
 • På svenska

Lotte Laserstein

Stillbild ur "Black and Blue"
 • Guidad visning
 • På engelska

Sju rum och en trädgård

Fotografi på skulpturen, som visar påven liggandes på golvet, träffad av en meteor
 • Guidad visning
 • På svenska

Den tredje handen

Stillbild ur "Black and Blue"
 • Guidad visning
 • På svenska

Sju rum och en trädgård

april

Fem personer sitter vid ett bord
 • Guidad visning
 • På svenska

Lotte Laserstein

Fem personer sitter vid ett bord
 • Guidad visning
 • På svenska

Lotte Laserstein

Fotografi på skulpturen, som visar påven liggandes på golvet, träffad av en meteor
 • Guidad visning
 • På engelska

Den tredje handen

Fotografi på skulpturen, som visar påven liggandes på golvet, träffad av en meteor
 • Guidad visning
 • På svenska

Den tredje handen

målning med människor i en ateljé
 • Guidad visning
 • På svenska

Rosa segel

Fem personer sitter vid ett bord
 • Guidad visning
 • På svenska

Lotte Laserstein

målning med människor i en ateljé
 • Guidad visning
 • På engelska

Rosa segel

Fotografi på skulpturen, som visar påven liggandes på golvet, träffad av en meteor
 • Guidad visning
 • På svenska

Den tredje handen

Stillbild ur "Black and Blue"
 • Guidad visning
 • På svenska

Sju rum och en trädgård

 • Babyvisning
 • På svenska

Babyvisning & Verkstad

Drink and Draw
 • Drop-in

Drink & Draw

Stillbild ur "Black and Blue"
 • Guidad visning
 • På engelska

Sju rum och en trädgård

Fotografi på skulpturen, som visar påven liggandes på golvet, träffad av en meteor
 • Guidad visning
 • På svenska

Den tredje handen

målning med människor i en ateljé
 • Guidad visning
 • På svenska

Rosa segel

Grupp med ledarhund går i samlingen
 • Syntolkad visning
 • På svenska

Den tredje handen: Syntolkad visning

Fotografi på skulpturen, som visar påven liggandes på golvet, träffad av en meteor
 • Guidad visning
 • På engelska

Den tredje handen

Fotografi på skulpturen, som visar påven liggandes på golvet, träffad av en meteor
 • Guidad visning
 • På svenska

Den tredje handen

Stillbild ur "Black and Blue"
 • Guidad visning
 • På svenska

Sju rum och en trädgård

maj

Drink and Draw
 • Drop-in

Drink & Draw

 • Babyvisning
 • På svenska

Babyvisning & Verkstad

Foto av en person som sitter framför en rad små målningar
 • Guidad visning,
 • Meditation
 • På svenska

Visning med meditation

Grupp med ledarhund går i samlingen
 • Syntolkad visning
 • På svenska

Rosa segel: Syntolkad visning

juni

Drink and Draw
 • Drop-in

Drink & Draw

augusti

Drink and Draw
 • Drop-in

Drink & Draw

september

 • Babyvisning
 • På svenska

Babyvisning & Verkstad

Drink and Draw
 • Drop-in

Drink & Draw

oktober

 • Babyvisning
 • På svenska

Babyvisning & Verkstad

Drink and Draw
 • Drop-in

Drink & Draw

november

 • Babyvisning
 • På svenska

Babyvisning & Verkstad

Drink and Draw
 • Drop-in

Drink & Draw