Skolklass med guide

Guidad visning för barn Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Skolvisningar för alla åldrar

Besök Moderna Museet med din skolklass! Boka en visning av någon av våra tillfälliga utställningar eller av museets fantastiska samling med modern och samtida konst.

För förskola och åk 0–6

Upptäck konsten i museet och arbeta sedan med det visuella uttrycket i Verkstan. Tillsammans med en av våra konstpedagoger ser vi på konst i museet. Inspirerade av de konstverk vi sett går vi sen till Verkstan och låter färgen flöda, vi målar, ritar eller skulpterar. Läs om våra olika temavisningar och välj ett tema som passar din klass.

Digital skolvisning

Här får klassen en rolig och spännande introduktion till Moderna Museet. Ni får möta flera av våra konstpedagoger som delar med sig av sina favoritkonstverk från samlingen i förinspelade filmer. Ni får också träffa en pedagog som kan svara på frågor och diskutera tillsammans med er. Visningarna kan visas på en gemensam skärm i klassrummet eller på individuella läsplattor eller datorer. 

Se pris & boka visning

Barn i Verkstan
Verkstan Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
Förskola och åk 0–6

Tema: Möt Moderna Museets konst

Vi gör en vandring genom Moderna Museet och möter målningar och skulpturer från 1900-talets början till idag. I Verkstan får vi möjlighet att skapa egna bilder.

Boka visning

Tema: Parafras

I alla tider har konstnärer kopierat varandra. I denna visning får vi bekanta oss med konstnärer som kopierat och inspirerats av andra konstnärer. Vi diskuterar konstnärlig frihet och upphovsrätt kopplat till konsten. I verkstan gör vi egna parafraser på konstverk vi sett från Moderna Museets samling.

Boka visning

Tema: Geometri

Tillsammans undersöker vi konsten med hjälp av olika former som fyrkanter, trianglar, cirklar och rektanglar. I verkstan skapar vi egna konstverk med olika former och färger.

Boka visning

Tema: Demokrati - Konsten att göra sin röst hörd!

I svensk lag står det att barn har rätt att uttrycka sig i tal, skrift och i tryck i konstnärlig form. Tillsammans utforskar vi konsten och gör bildanalys. Hur vi påverkas av bildspråket? Varför är konsten viktig? I verkstan gör vi våra egna affischer med färgtryck och schabloner.

Boka visning

FÖR ÅK 7–9 OCH GYMNASIET

Låt eleverna möta konsten tillsammans med en av våra kunniga och inspirerande pedagoger. Boka en av våra temavisningar, både visning och workshop eller kom på egen hand. Att se och tala om konst kan stimulera eleverna till ett medvetet betraktande. I mötet med konsten övas förmågan att formulera tankar i ord, att lyssna på andra och att våga tänka kritiskt.

Temavisningar

Vi erbjuder visningar där elevernas egna frågor och reflektioner får stort utrymme, samtidigt som de får ta del av konsten och de historiska och kulturella sammanhangen där de vuxit fram. Välj en av våra spännande temavisningar!

Workshop med visning

I Workshops för åk 7–9 och gymnasiet erbjuder vi eleverna ett fördjupat samtal om en utvald del av konstens historia. Teori och praktik förenas under ledning av en kunnig konstpedagog. Arbetet är processinriktat vilket innebär att samtalen och problemlösningarna är viktigare än slutresultatet. I en workshop ingår alltid en visning. Workshops är utformade med tanke på skolans läroplan och vi utlovar en så väl lekfull som lärorik upplevelse på Moderna Museet.

Se pris & boka visning

Åk 7–9 och gymnasiet

Temavisning: Välkommen till Moderna Museet

Det här är en visning för grupper som inte har varit på Moderna Museet tidigare. Visningen tar upp några grundläggande frågor kring museet och den konst som finns här. Varför samlar ett museum på konst? Vad är modern konst? Är det skillnad på modern konst och samtida konst? Visningen kan bokas på lätt svenska.

Boka visning

Paradiset | Le Paradis fantastique
Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Paradiset | Le Paradis fantastique, 1966 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet © Niki de Saint Phalle and Jean Tinguely / Bildupphovsrätt 2017

Temavisning: Modernism & modernitet

Vi ser konstverk från det tidiga 1900-talet och talar om det moderna samhället och modernismens framväxt. Några av de olika ismerna diskuteras och vi betraktar verk av exempelvis Sigrid Hjertén, Pablo Picasso och Nils Dardel.

Visningen utgår från den aktuella samlingsutställningen ”Rosa segel – Svensk modernism i Moderna Museets samling”.

Ateljéinteriör
Sigrid Hjertén, Ateljéinteriör, 1916 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Boka visning

Temavisning: Samtidskonst

För er som vill veta mer om skillnaden mellan modern och samtida konst och som vill lära känna några av vår samtids främsta konstnärskap. Hur arbetar konstnärer idag? Vilka tekniker används och vilka tematiker är framträdande?

Boka visning

"Home"
Rashid Johnson, ”Home”, 2023 Foto: Mattias Lindbäck/Moderna Museet © Rashid Johnson

Workshops

För er som både vill se konst och skapa själva. I Workshops för åk 7–9 och gymnasiet erbjuder vi eleverna ett fördjupat samtal om en utvald delav konstens historia. Teori och praktik förenas under ledning av en kunnig konstpedagog. Arbetet är processinriktat vilket innebär att samtalen och problemlösningarna är viktigare än slutresultatet. I en workshop ingår alltid en visning. Workshops är utformade med tanke på skolans läroplan och vi utlovar en såväl lekfull som lärorik upplevelse.

Välj bland två teman:

Färg och Känsla

I workshopen Färg och känsla tittar vi på måleri och studerar hur olika konstnärer använder sig av färgen. I någon av våra verkstäder fortsätter sedan undersökningarna och färgen får flöda. I denna workshop övas seendet samtidigt som eleverna får grundläggande kunskaper om modernismen och praktisk erfarenhet av måleri. Workshopen tar avstamp i museets samlingsutställningar.

Konsten och naturen

I denna workshop berör vi frågor som masskonsumtion, materialism och hållbarhet. Hur har konstnärer förhållit sig till miljöfrågor och hur ser vi på 1960-talets slit-och-släng-samhälle idag? Vi blickar framåt och funderar över dystopier och utopier. Hur vill vi att världen ska se ut om 20 år? I Verkstan skapar vi framtidsvisioner med hjälp av papper, pennor, färg och gamla tidningar. I workshopen övas både kreativitet och miljömedvetande, samtidigt som eleverna blir bekanta med några av den moderna och samtida konstens mest uppmärksammade konstnärer.

Boka workshop

Besök museet på egen hand

Inför besöket

Om ni vill besöka museet på egen hand, utan att boka en visning, ber vi att ni hör av er till bokningen och talar om när ni vill komma. Annars uppstår lätt krockar. Kontakta: bokavisning@modernamuseet.se

Förbered ert besök med hjälp av våra lärarhandledningar som finns till utvalda utställningar.

Kolla in vilka verk som visas i samlingen just nu: Sök i samlingen

När ni är här

Anmäl klassen i kassan när ni kommer till museet, även om ni inte har bokat någon visning. Klassen får då träffa en av våra värdar som ger en kort introduktion till museet och aktuella utställningar.

Vi rekommenderar att hela klassen går tillsammans i grupp genom salarna.

Läs igenom vad som gäller under ert museibesök: Information inför besöket

Fri entré för:

Lärarledda förskole- och skolklasser med elever till och med 18 år, medföljande lärare, pedagoger, assistenter och SFI-klasser. Även daglig verksamhet/LSS med konstinriktning.

Nyhetsbrev för lärare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för lärare så får du veta vad som händer på museet för skolan.

Video: filosofivisning med verkstad för lågstadiet

Video: skolvisning för högstadiet

Video: skolvisning för gymnasiet

Fortbildning för lärare

Varje termin bjuder vi in till inspirerande lärarkvällar. Där presenteras aktuella utställningar och den pedagogiska verksamheten på museet. Vi erbjuder även studiedagar för lärare, boka en studiedag så skräddarsyr vi den efter era behov.

Hur gjorde ni?

Dela med er av era erfarenheter från Moderna Museet och inspirera kollegor! Berätta hur ni har utformat visningar, gjort övningar på museet eller i klassrummet eller något annat som kan vara av intresse.

Maila Helena Åberg, intendent förmedling.

Sök bidraget Skapande skola

Vill ni att eleverna kommer till museet för att se och samtala om konst och få en upplevelse de sent kommer att glömma? Eller har ni ett tema som ni vill arbeta med i både teori och praktik? Kontakta oss så formulerar vi projektet tillsammans.

Skapande skola är regeringens satsning på att integrera kulturella och konstnärliga uttryck i grundskolan. Det är bara skolans huvudman som kan söka bidraget! Läs om Skapande skola hos Kulturrådet

Publicerad 22 maj 2015 · Uppdaterad 4 april 2024