Skolklass med guide

Skolvisning på Moderna Museet. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Skolvisningar för alla åldrar

Välkommen att besöka Moderna Museet med din skolklass. Boka en visning av någon av våra tillfälliga utställningar eller av museets fantastiska samling med modern och samtida konst. Det går även att boka digitala skolvisningar.

Förskola och åk 0–6

Upptäck konsten i museet och arbeta sedan med det visuella uttrycket i Verkstan. Tillsammans med en av våra konstpedagoger ser vi på konst i museet. Inspirerade av de konstverk vi sett går vi sen till Verkstan och låter färgen flöda, vi målar, ritar eller skulpterar. Läs om våra olika temavisningar och välj ett tema som passar din klass.

Digital skolvisning

Här får klassen en rolig och spännande introduktion till Moderna Museet. Ni får möta flera av våra konstpedagoger som delar med sig av sina favoritkonstverk från samlingen i förinspelade filmer. Ni får också träffa en pedagog som kan svara på frågor och diskutera tillsammans med er. Visningarna kan visas på en gemensam skärm i klassrummet eller på individuella läsplattor eller datorer. 

Se pris & boka visning

Tema: Möt Moderna Museets konst

Vi gör en vandring genom Moderna Museet och möter målningar och skulpturer från 1900-talets början till idag. I Verkstan får vi möjlighet att skapa egna bilder.

Boka visning

Tema: Parafras

I alla tider har konstnärer kopierat varandra. I denna visning får vi bekanta oss med konstnärer som kopierat och inspirerats av andra konstnärer. Vi diskuterar konstnärlig frihet och upphovsrätt kopplat till konsten. I verkstan gör vi egna parafraser på konstverk vi sett från Moderna Museets samling.

Boka visning

Tema: Geometri

Tillsammans undersöker vi konsten med hjälp av olika former som fyrkanter, trianglar, cirklar och rektanglar. I verkstan skapar vi egna konstverk med olika former och färger.

Boka visning

Tema: Demokrati - Konsten att göra sin röst hörd!

I svensk lag står det att barn har rätt att uttrycka sig i tal, skrift och i tryck i konstnärlig form. Tillsammans utforskar vi konsten och gör bildanalys. Hur vi påverkas av bildspråket? Varför är konsten viktig? I verkstan gör vi våra egna affischer med färgtryck och Schabloner.

Boka visning

Tema: Filosofi

I en filosofivisning med verkstad filosoferar vi tillsammans med konsten. Vi fördjupar filosoferandet med eget skapande i Verkstan. Genom måleriet gestaltar vi barnens reflektioner kring temat. Metoden går enkelt att fortsätta med på förskolan eller i klassrummet för att arbeta med värdegrundsfrågor.

Välj ett av följande teman:

Filosofiska funderingar: Människan & naturen

Vad är natur? Är människan en del av naturen? Vad är klimat och hur påverkar det oss?

Filosofiska funderingar: Döden & livet

Varför lever vi? Vad är skillnaden på det levande och det döda? Vad händer efter döden?

Filosofiska funderingar: Robotar & framtiden

Vad är skillnaden mellan robotar och människor? Kan teknologin förändra oss människor? Hur skulle en bra framtid se ut?

Boka visning

Åk 7–9 och gymnasiet

Låt eleverna möta konsten tillsammans med en av våra kunniga och inspirerande pedagoger. Boka en av våra temavisningar, både visning och workshop eller kom på egen hand. Att se och tala om konst kan stimulera eleverna till ett medvetet betraktande. I mötet med konsten övas förmågan att formulera tankar i ord, att lyssna på andra och att våga tänka kritiskt.

Temavisningar

Vi erbjuder visningar där elevernas egna frågor och reflektioner får stort utrymme, samtidigt som de får ta del av konsten och de historiska och kulturella sammanhangen där de vuxit fram. Välj en av våra spännande temavisningar!

Workshop med visning

I Workshops för åk 7–9 och gymnasiet erbjuder vi eleverna ett fördjupat samtal om en utvald del av konstens historia. Teori och praktik förenas under ledning av en kunnig konstpedagog. Arbetet är processinriktat vilket innebär att samtalen och problemlösningarna är viktigare än slutresultatet. I en workshop ingår alltid en visning. Workshops är utformade med tanke på skolans läroplan och vi utlovar en så väl lekfull som lärorik upplevelse på Moderna Museet. Under en övergångsperiod finns endast temat Färg och Känsla, en lustfylld måleriworkshop med fokus på seendet.

Digital skolvisning

Boka en digital visning för skolan, på tema Modernism och modernitet. Vi ser konstverk från det tidiga 1900-talet och talar om det moderna samhället och modernismens framväxt. Visningen passar årskurs 7–9 och gymnasiet och fungerar på gemensam skärm i klassrummet, eller på individuella skärmar.
Se pris & boka visning

Temavisning: Välkommen till Moderna Museet

Det här är en visning för grupper som inte har varit på Moderna Museet tidigare. Visningen tar upp några grundläggande frågor kring museet och den konst som finns här. Varför samlar ett museum på konst? Vad är modern konst? Är det skillnad på modern konst och samtida konst? Visningen kan bokas på lätt svenska.

Boka visning

Robert Rauschenberg, Monogram, 1955–59 © Estate of Robert Rauschenberg / Bildupphovsrätt 2018, Stockholm/VAGA, NY.

Temavisning: Fokus genus

Vad är genus och vad är queer? Hur kan man använda sig av begreppen när man tittar på konst och när man betraktar alla de olika bilder som översköljer oss dagligen? För att ni ska få ut så mycket som möjligt av denna temavisning rekommenderar vi att ni har diskuterat begreppen queer och genus i någon utsträckning innan ni kommer till museet.

Boka visning

Temavisning: Modernism & modernitet

Vi ser konstverk från det tidiga 1900-talet och talar om det moderna samhället och modernismens framväxt. Några av de olika ismerna analyseras och vi betraktar verk av exempelvis Sigrid Hjertén, Henri Matisse och Edvard Munch.

Boka visning

Henri Matisse, Marockanskt landskap (Akantus), 1912 © Succession H Matisse/BUS 2015

Temavisning: En annan historia

Picasso, Matisse och Dalí. Visst är namnen bekanta? Men hur är det med Ekster, Oppenheim och Lozano? I den här visningen tittar vi närmare på konsten ur ett genusperspektiv och bekantar oss med några av kvinnorna i den moderna konstens historia.

Boka visning

Aleksandra Ekster, Venezia, 1915 © Archives Exter-Lissim, Association Alexandra Exter, Paris

Temavisning: En större värld

Konsten känner inga gränser. Idéer och inspiration har alltid färdats över hela jorden. I denna visning betraktar vi och samtalar om konst från olika delar av världen. Vi studerar också hur influenser från olika kulturer har gjort sig påminda i svenska konstnärers verk under hela 1900-talet och fram tills idag.

Boka visning

Filosofi – Människan & naturen

Vad är natur? Hur kan vi förhålla oss till klimatförändringarna? Vad är människans roll i naturen?

Filosofi och konst går hand i hand. Mötet med konsten kan provocera och väcka frågor inom oss. Men hur filosoferar man? I en filosofivisning fokuserar vi på själva filosoferandet. Med filosofin ifrågasätts, utmanas och berikas vårt sätt att tänka och relatera till hur vi lever. Metoden går enkelt att fortsätta med i klassrummet för att arbeta med värdegrundsfrågor. Inga förkunskaper krävs, bara ett öppet sinne, lite nyfikenhet och ett aktivt deltagande!

Boka visning

Filosofi – Tro & vetande

Vad är skillnaden mellan tro och vetande? Vad är egentligen sant? Finns det något osynligt? Filosofi – Tro & vetande går att boka som temavisning eller workshop.

Temavisning

Filosofi och konst går hand i hand. Mötet med konsten kan provocera och väcka frågor inom oss. Men hur filosoferar man? I en filosofivisning fokuserar vi på själva filosoferandet. Med filosofin ifrågasätts, utmanas och berikas vårt sätt att tänka och relatera till hur vi lever. Metoden går enkelt att fortsätta med i klassrummet för att arbeta med värdegrundsfrågor. Inga förkunskaper krävs, bara ett öppet sinne, lite nyfikenhet och ett aktivt deltagande!

Boka visning

Workshop

”I vår tid har vi glömt bort vad det är att existera” skrev filosofen Søren Kierkegaard på 1800-talet. I en filosofiworkshop mejslar vi fram de frågor som väcks i mötet med konsten. Fokus ligger på själva aktiviteten: filosoferandet. Tillsammans vrider och vänder vi på vår uppfattning av världen och oss själva.

I workshopen övar eleverna kritiskt och kreativt tänkande, att tolka, lyssna, skapa mening och se ur olika perspektiv. Metoden går enkelt att fortsätta med i klassrummet för att arbeta med värdegrundsfrågor. Inga förkunskaper krävs, bara ett öppet sinne, lite nyfikenhet och ett aktivt deltagande!

Boka workshop

Filosofi – Identitet & kroppen

Vad är identitet? Hur påverkar kroppen vår identitet? Kan man ändra sin identitet? Vad spelar kroppen för roll i vårt samhälle?  Filosofi – Identitet & kroppen går att boka som temavisning eller workshop.

Visning

Filosofi och konst går hand i hand. Mötet med konsten kan provocera och väcka frågor inom oss. Men hur filosoferar man? I en filosofivisning fokuserar vi på själva filosoferandet. Med filosofin ifrågasätts, utmanas och berikas vårt sätt att tänka och relatera till hur vi lever. Metoden går enkelt att fortsätta med i klassrummet för att arbeta med värdegrundsfrågor. Inga förkunskaper krävs, bara ett öppet sinne, lite nyfikenhet och ett aktivt deltagande!

Boka visning

Workshop

”I vår tid har vi glömt bort vad det är att existera” skrev filosofen Søren Kierkegaard på 1800-talet. I en filosofiworkshop mejslar vi fram de frågor som väcks i mötet med konsten. Fokus ligger på själva aktiviteten: filosoferandet. Tillsammans vrider och vänder vi på vår uppfattning av världen och oss själva.

I workshopen övar eleverna kritiskt och kreativt tänkande, att tolka, lyssna, skapa mening och se ur olika perspektiv. Metoden går enkelt att fortsätta med i klassrummet för att arbeta med värdegrundsfrågor. Inga förkunskaper krävs, bara ett öppet sinne, lite nyfikenhet och ett aktivt deltagande!

Boka workshop

Filosofi – Frihet & ansvar

Vad har vi ansvar för? Är frihet och ansvar motsatser? Är frihet att få göra som man vill? Vad gör oss ofria? Filosofi – Frihet & ansvar går att boka som temavisning eller workshop.

Visning

Filosofi och konst går hand i hand. Mötet med konsten kan provocera och väcka frågor inom oss. Men hur filosoferar man? I en filosofivisning fokuserar vi på själva filosoferandet. Med filosofin ifrågasätts, utmanas och berikas vårt sätt att tänka och relatera till hur vi lever. Metoden går enkelt att fortsätta med i klassrummet för att arbeta med värdegrundsfrågor. Inga förkunskaper krävs, bara ett öppet sinne, lite nyfikenhet och ett aktivt deltagande!
Boka visning

Workshop

”I vår tid har vi glömt bort vad det är att existera” skrev filosofen Søren Kierkegaard på 1800-talet. I en filosofiworkshop mejslar vi fram de frågor som väcks i mötet med konsten. Fokus ligger på själva aktiviteten: filosoferandet. Tillsammans vrider och vänder vi på vår uppfattning av världen och oss själva.

I workshopen övar eleverna kritiskt och kreativt tänkande, att tolka, lyssna, skapa mening och se ur olika perspektiv. Metoden går enkelt att fortsätta med i klassrummet för att arbeta med värdegrundsfrågor. Inga förkunskaper krävs, bara ett öppet sinne, lite nyfikenhet och ett aktivt deltagande!

Boka workshop

Workshop: Färg & känsla

Tänk att kunna se nyanser som duggregn, dis och ostron istället för bara gråblått! I workshopen Färg och känsla tittar vi på måleri och studerar hur olika konstnärer använder sig av färgen. I någon av våra verkstäder fortsätter sedan undersökningarna och färgen får flöda. I denna workshop övas seendet samtidigt som eleverna får grundläggande kunskaper om modernismen och praktisk erfarenhet av måleri. Workshopen tar avstamp i museets konstsamling.

Boka workshop

Besök museet på egen hand

Inför besöket

Om ni vill besöka museet på egen hand, utan att boka en visning, ber vi att ni hör av er till bokningen och talar om när ni vill komma. Annars uppstår lätt krockar. Kontakta: bokavisning@modernamuseet.se

Förbered ert besök med hjälp av våra lärarhandledningar som finns till utvalda utställningar.

Kolla in vilka verk som visas i samlingen just nu: Sök i samlingen

När ni är här

Anmäl klassen i kassan när ni kommer till museet, även om ni inte har bokat någon visning. Klassen får då träffa en av våra värdar som ger en kort introduktion till museet och aktuella utställningar.

Vi rekommenderar att hela klassen går tillsammans i grupp genom salarna.

Läs igenom vad som gäller under ert museibesök: Information inför besöket

Fri entré för:

Lärarledda förskole- och skolklasser med elever till och med 18 år, medföljande lärare, pedagoger, assistenter och SFI-klasser.

Nyhetsbrev för lärare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för lärare så får du veta vad som händer på museet för skolan.

Video: filosofivisning med verkstad för lågstadiet

Video: skolvisning för högstadiet

Video: skolvisning för gymnasiet

Fortbildning för lärare

Varje termin bjuder vi in till inspirerande lärarkvällar. Där presenteras aktuella utställningar och den pedagogiska verksamheten på museet. Vi erbjuder även studiedagar för lärare, boka en studiedag så skräddarsyr vi den efter era behov.

Hur gjorde ni?

Dela med er av era erfarenheter från Moderna Museet och inspirera kollegor! Berätta hur ni har utformat visningar, gjort övningar på museet eller i klassrummet eller något annat som kan vara av intresse.

Maila Ylva Hillström, intendent förmedling.

Sök bidraget Skapande skola

Vill ni att eleverna kommer till museet för att se och samtala om konst och få en upplevelse de sent kommer att glömma? Eller har ni ett tema som ni vill arbeta med i både teori och praktik? Kontakta oss så formulerar vi projektet tillsammans.

Skapande skola är regeringens satsning på att integrera kulturella och konstnärliga uttryck i grundskolan. Det är bara skolans huvudman som kan söka bidraget! Läs om Skapande skola hos Kulturrådet

Publicerad 22 maj 2015 · Uppdaterad 28 mars 2022