KÖP BILJETT. Åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset

Moderna Museet exteriör, fasad med logga.

Moderna Museet i Stockholm. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Ett museum för framtiden

Moderna Museet är ett av Europas ledande museer för modern och samtida konst. Vi samlar, bevarar och ställer ut konst från 1900-talets början samt fotografier från 1840 och framåt. 1958 invigdes museet då den moderna konsten flyttades från Nationalmuseum till en tidigare militär exercishall på Skeppsholmen i Stockholm.

Den nuvarande museibyggnaden stod klar 1998, vägg i vägg med det gamla museet, och är ritad av den spanske arkitekten Rafael Moneo. Sedan 2009 finns Moderna Museet även i Malmö.

Vision

Visionen för museet är att fortsätta verka i den anda av öppenhet och experimentlusta som alltid har varit museets signum. Konstens och konstnärernas närvaro är av största betydelse, likaså dialogen med en aktivt deltagande publik. Genom att utveckla detta samspel byggs ett museum för framtiden.

Ett modigt museum i en större värld som tar risker i konstens namn

Moderna Museet tar risker i konstens namn. På så vis har museet gjorts legendariskt och i denna anda utvecklar vi ständigt verksamheten så att alla konstarter får mötas och samtiden konfronteras med det bästa ur historien.

Ett öppet museum som omprövar historien och deltar i samtiden

Moderna Museet är den självklara mötesplatsen för människor som vill se modern och samtida konst. Här visas mästerverk som är kända världen över och som en stor publik gärna återvänder till. Men lika viktigt är att nya impulser möter alla de som är nyfikna på det som skapas idag. Museets samling är en dynamisk och växande resurs som visas ur ständigt nya perspektiv. I växelverkan med de tillfälliga utställningarna uppstår nya erfarenheter.

Ett angeläget museum där mötet med den bästa konsten ger kunskap om världen och oss själva

Det öppna museet är både en samling av viktiga verk och en rörlig scen för aktiviteter som involverar publiken och världen utanför museibyggnaden. Genom innehållsrika program och lekfulla händelser konfronteras publiken inte bara med konstverken utan med konstnärerna själva. Ytterst handlar det om konsten som en upplevelse för människor i alla åldrar och om konsten som en källa till kunskap – om världen och oss själva.

Samlingen

I museets konstsamling finns drygt 130 000 verk i olika tekniker. Från att ha dominerats av tre huvudgrupper – svensk och nordisk konst, franskorienterad modernism samt amerikansk 50- och 60-talskonst – har samlingen utökats av banbrytande kvinnliga konstnärskap från 1900-talet och framåt samt konst från en globaliserad värld. Cirka 100 000 verk är fotografier som bildar en ojämförlig fotografisamling.

Vi kan bara visa en bråkdel av detta. Men det innebär också att vi kan undersöka och omformulera den konsthistoriska standardberättelsen utifrån nya insikter genom kontinuerliga omhängningar. Det inbegriper också Moderna Museet Malmö, där flera nyskapande utsnitt ur samlingen visats sedan öppningen 2009.

Om samlingen

Myndigheten Moderna Museet

Moderna Museet är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet med uppdraget att visa, spegla, samla och bevara modern och nutida konst i alla dess former. Museet ska också verka för konstnärlig och kulturell förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet.

Regleringsbrev Moderna Museet (Ekonomistyrningsverkets webbplats)

Årsredovisningar

Moderna Museets årsredovisning 2020 (pdf)
Moderna Museets årsredovisning 2018 (pdf)
Moderna Museets årsredovisning 2017 (pdf)
Moderna Museets årsredovisning 2016 (pdf) 
Moderna Museets årsredovisning 2015(pdf)
 
Moderna Museets årsredovisning 2014 (pdf)

Moderna Museets årsredovisning 2013 (pdf)

Publicerad 22 maj 2015 · Uppdaterad 6 maj 2021