Foto av konstnär Per Wizén

Porträtt av Per Wizén, 2022 Foto: Robert Gustavsson

Artist talk – Per Wizén

Konstnärssamtal

26.8 2022

Malmö

Kom och lyssna på ett spännande samtal mellan Per Wizén och Iris Müller-Westermann, curator för utställningen och tidigare chef för Moderna Museet Malmö. Samtalet kommer att äga rum i utställningen ”Underströmmar” som presenterar helt nya verk av Wizén.

Per Wizéns storskaliga fotografier är i grunden collage. De består av tiotusentals fragment som konstnären sätter ihop genom komplexa processer över lång tid.

Verken i utställningen har tillkommit efter en resa in i konstnärens egen barndom, aktiverad av ett vindsfynd av sedan länge bortglömda Disneytidningar från 1970-talet. Genom en lins av populärkulturens bilder, bjuder Wizén in oss i färgsprakande fantasier som baserar sig på Disneys versioner av Alice i Underlandet och Peter Pan. Gemensamt för de båda figurerna är att de möter världar som ligger bortom det kända, upplyst rationella – världar av möjligheter men också av mörker.

Nya sammanhang formas utifrån redan existerande bilder. Äventyrsberättelser och ett återvändande till sin egen barndom bildar mångtydiga lager i dessa nya verk, men under den oskyldiga och lekfulla ytan lurar någonting kusligt.

Varmt välkomna!