Group 2

Installationsvy Skrivet i ljus - tidig fotografi, Moderna Museet Malmö, 2018 Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet

Kohtaa taide

Aktiviteter på finska

Malmö

Kohtaa taide, möt konsten! Under våren fortsätter Moderna Museet Malmös satsning med aktiviteter på finska. Fram till maj blir det visningar och verkstäder med utgångspunkt i de aktuella utställningarna, under ledning av finskspråkiga konstpedagoger.

Sedan 2015 är Malmö stad förvaltningsområde för det finska språket som ett led i uppdraget att stärka och skydda de nationella minoritetsspråken. Moderna Museet Malmö startade under hösten 2018 en satsning för alla Malmöbor med sverigefinsk bakgrund, som nu fortsätter under våren. Under sex tillfällen ges det möjlighet att djupdyka i museets aktuella utställningar under ledning av finskspråkiga konstpedagoger.