Group 2

Moderna Museet Malmö

Kohtaa taide

Aktiviteter på finska

21.9 2019 – 18.1 2020

Malmö

Kohtaa taide, möt konsten! Under hösten fortsätter Moderna Museet Malmös satsning med aktiviteter på finska. Fram till januari 2020 blir det visningar och verkstäder med utgångspunkt i de aktuella utställningarna, under ledning av finskspråkiga konstpedagoger.

Sedan 2015 är Malmö stad förvaltningsområde för det finska språket, som ett led i uppdraget att stärka och skydda de nationella minoritetsspråken. Moderna Museet Malmö startade under hösten 2018 en satsning för alla Malmöbor med sverigefinsk bakgrund, som nu fortsätter under hösten och vintern. Vid fyra tillfällen ges det möjlighet att djupdyka i museets aktuella utställningar under ledning av finskspråkiga konstpedagoger.