Museet är tillfälligt stängt med anledning av situationen kring coronaviruset. Vi håller stängt fram till åtminstone 17 november. Läs mer om museets åtgärder och beredskap

Exteriör Moderna Museet Malmö.

Moderna Museet Malmö

Kohtaa taide

Aktiviteter på finska

15.9 2018 – 21.10 2020

Malmö

Kohtaa taide, möt konsten! Moderna Museet Malmö fortsätter satsningen med aktiviteter på finska. Vi arrangerar visningar och verkstäder med utgångspunkt i de aktuella utställningarna, under ledning av finskspråkiga konstpedagoger.

Sedan 2015 är Malmö stad förvaltningsområde för det finska språket, som ett led i uppdraget att stärka och skydda de nationella minoritetsspråken. Moderna Museet Malmö startade under hösten 2018 en satsning för alla Malmöbor med sverigefinsk bakgrund, som nu fortsätter. I form av visningar och visningar/workshops ges möjlighet att djupdyka i museets aktuella utställningar under ledning av finskspråkiga konstpedagoger.

Arrangemanget är del av Malmö stads arbete med finskt förvaltningsområde, som innebär att Malmö stad arbetar för att främja och stärka den sverigefinska minoritetens kultur, språk och rättigheter i samhället. Aktuella sverigefinska evenemang hittar du på Malmö stads webbsidor: malmo.se/finska