Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Förköpsbiljett krävs av alla besökare. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök

Moderna Museet Malmö

Kohtaa taide

Aktiviteter på finska

15.9 2018 – 26.12 2020

Malmö

Kohtaa taide, möt konsten! Moderna Museet Malmö fortsätter satsningen med aktiviteter på finska. Vi arrangerar visningar och verkstäder med utgångspunkt i de aktuella utställningarna, under ledning av finskspråkiga konstpedagoger.

Sedan 2015 är Malmö stad förvaltningsområde för det finska språket, som ett led i uppdraget att stärka och skydda de nationella minoritetsspråken. Moderna Museet Malmö startade under hösten 2018 en satsning för alla Malmöbor med sverigefinsk bakgrund, som nu fortsätter. I form av visningar och visningar/workshops ges möjlighet att djupdyka i museets aktuella utställningar under ledning av finskspråkiga konstpedagoger.