Group 2

Moderna Museet Malmö

Kohtaa taide

Aktiviteter på finska

21.9 2019 – 18.1 2020

Malmö

Kohtaa taide, möt konsten! Under hösten fortsätter Moderna Museet Malmös satsning med aktiviteter på finska. Fram till januari 2020 blir det visningar och verkstäder med utgångspunkt i de aktuella utställningarna, under ledning av finskspråkiga konstpedagoger.

Sedan 2015 är Malmö stad förvaltningsområde för det finska språket, som ett led i uppdraget att stärka och skydda de nationella minoritetsspråken. Moderna Museet Malmö startade under hösten 2018 en satsning för alla Malmöbor med sverigefinsk bakgrund, som nu fortsätter under hösten och vintern. I form av visningar och visningar/workshops ges möjlighet att djupdyka i museets aktuella utställningar under ledning av finskspråkiga konstpedagoger.