Francesca Woodman, Untitled, Providence, Rhode Island, 1975-78 © Woodman Family Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York

Francesca Woodman. Om att vara en ängel

5.11 2016 – 19.3 2017

Malmö

Den amerikanska fotografen Francesca Woodman (1958–1981) skapade under några intensiva år före sin allt för tidiga bortgång en samling fascinerande fotografiska bilder. Hennes verk har varit föremål för en lång rad djupgående studier och flera stora utställningar under de senaste åren och hennes fotografier har inspirerat konstnärer runt om i världen.

Francesca Woodman började fotografera redan i tonåren och fick sin utbildning vid Rhode Island School of Design från 1975 till 1978. Hennes produktion brukar delas in i några olika perioder från de tidiga arbetena, åren på skolan i Providence, Italien (1977–1978), Mac Dowell Colony och slutligen New York från 1979 fram till hennes död. Den efterlämnade samlingen består av några hundra gelatinsilverfotografier, men hon prövade också andra tekniker som diazotyper i storformat, färgbilder och video.

Woodmans fotografier undersöker frågor kring genus, representation, sexualitet och kropp. I hennes produktion finns en lång rad självporträtt, där hon använder sig själv och sina vänner som modeller. Modellerna är ofta placerade bakom möbler och andra inredningsdetaljer, eller så är bilderna lite suddiga, vilket gör att personerna ofta är dolda för betraktaren. Motiven är intima, vilket förstärks av att bilderna är i ett litet format. Hon arbetade i alternativa miljöer, i rivningshus och använde sig gärna av speglar och glas, som skapar en surrealistisk ibland klaustrofobisk känsla.

Moderna Museet Malmö kommer att presentera ett hundratal fotografier av Francesca Woodman med ett urval från de serier och motivgrupper hon arbetade med. Museet samarbetar med Betty and George Woodman, The Estate of Francesca Woodman.

Curator: Anna Tellgren

Bilder

Francesca Woodman, From Angel series, Rome, Italy, 1977 © Woodman Family Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York
Francesca Woodman, Untitled, Rome, Italy, 1977-78 © Woodman Family Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York
Francesca Woodman, From Eel Series, Venice, Italy, 1978 © Woodman Family Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York
Francesca Woodman, On Being an Angel #1, Providence, Rhode Island, 1977 © Woodman Family Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York

Mer om utställningen