Workshops

Välkommen att ta del av utställningen Konstnären där vi möter konst från 1500-talet och framåt. Utställningen presenterar närmare hundra konstnärer, däribland Helene Schjerfbeck, Ernst Billgren, Hilma af Klint, Rembrandt Harmensz van Rijn och Anders Zorn.

Till utställningen Konstnären finns ett omfattande pedagogiskt program för skolan. Alla teman är framtagna för att passa alla åldrar, från förskolan och upp till gymnasium och vuxenutbildning. Vi anpassar upplägget individuellt utifrån varje grupps åldrar och eventuella behov.

A. Konstnären genom tiderna – Myter, roller och stereotyper

Utställningen Konstnären ger en fantastisk inblick i konstnärsrollerna genom tiderna. Konstnärernas strävan, viljor, funktioner och förutsättningar har sett lite olika ut under de senaste 400 åren. Samtidigt finns det många likheter mellan konstnärer på 1600-talet och på konstnärer idag. Vi tittar på hur det varit förr och hur det är idag. Dessutom tittar vi närmre på vilka myter som omgärdar konstnärsrollerna. Vilka typiska stereotypa bilder finns det av vad en konstnär är för något? Stämmer de? Hur var det att vara kvinna och konstnär förr? Är konstnärer alltid kreativa, lite tokiga genier? Vad fyller konst för funktioner idag? Hur arbetar en konstnär idag? Stort utrymme ges för varje elev att själv reflektera över sin egen uppfattning om konst, vad en konstnär kan vara, myter om konstnären och de egna erfarenheterna.
Temat kan bokas med efterföljande verkstadsaktivitet där gruppen får skapa utifrån temat genom att experimentera med olika material. Välj gärna något av följande upplägg:

A1. Konstnärens myter och stereotyper

Utifrån utställningens mer normbrytande konstnärer tittar vi på genusöverskridarna, kritikerna, avantgardisterna och deras konst. I Verkstan arbetar vi utifrån frågor om genus, etnicitet, makt, ideal och politik.

A2. Konsten i ny version!

Vi skapar egna nytolkningar och parafraser av utvalda konstverk från utställningen och förändrar deras betydelser. Som avslutning reflekterar vi tillsammans över hur konstverken förändrats, vad som orsakat förändringen och över våra egna skapandeprocesser.

A3. Fokus på självporträtt

Utifrån utställningens många självporträtt iklär vi oss rollen av konstnärer som avbildar oss själva. Vad väljer du att visa upp? Vad vill du dölja? Hur berättar du själv din egen historia i ditt självporträtt?

B. Identiteter och porträtt

Konstnären är en utställning full av porträtt och många av dem är självporträtt. Oavsett om vi ser ett porträtt eller självporträtt, och oavsett om det gjordes under 1600-talet eller 2000-talet så har de alla berättelser att förmedla. Konsten förmedlar historier som talar om vem som är avbildad men också mycket om konstnärerna som skapat den. Med hjälp av ansiktsuttryck, kroppsspråk, bildkomposition, färgskala, symbolik och attribut har konstnärer i alla tider velat göra berättelserna tydligare för oss som betraktar. Alla konstverk kan tolkas och berättas på fler än ett sätt, och det kan vara intressant att fråga sig hur det kan vara så. Vems berättelse har fått komma fram? Hur förmedlar konstnärer sina historier om den avbildade till betraktaren? Vilka ledtrådar till en persons identitet kan vi finna i bilderna? Vad visas för oss tydligt, och vad döljs eller göms från oss? På vilket sätt förändras tolkningarna beroende på vem det är som tittar? Eleverna ges här stort utrymme till att tolka och reflektera kring identitet och ideal under olika tidsepoker. Gruppen får verktyg att även fundera på vår absoluta samtid och hur vi själva dagligen skapar och bygger vår egen identitet, men också hur vi tolkar andras.
Temat kan bokas med efterföljande verkstadsaktivitet där gruppen får skapa utifrån temat genom att experimentera med olika material. Välj gärna något av följande upplägg:

B1. Porträtt med symbolik

Konstnärer har ofta använt sig av symbolik, attribut och metaforer för att koppla ihop sina i bilder med önskade egenskaper. En passare i en mans hand får vittna om att han är arkitekt. En palett berättar att personen är konstnär. Kvinnan med bevingad hatt symboliserar Fantasin som inspirerar konstnären i ett annat porträtt. Med en historisk bakgrund från konstverk i utställningen får eleverna möjlighet att skapa egna symbolladdade porträtt.

B2. Hur gjordes konsten?

Vi tittar närmare på hur olika konstverk i utställningen har skapats. Vilka material användes? Har konstnärers material ändrats genom tiderna? Hur kan man använda färgskalor? Vad är en bildkomposition och hur kan den hjälpa betraktaren att tolka ett konstverk? Utifrån dessa frågor får eleverna skapa sina egna konstverk med hjälp av medveten bildkomposition, färglära och med olika material.

B3. Kroppsspråk och identitet

Vi fokuserar på att studera hur ansiktsuttryck, kroppsföringar och händer hjälper till att förmedla känslor, maktrelationer och ideal i utvalda konstverk från olika tidsepoker. Eleverna ges möjlighet att själva experimentera i Verkstan med bildskapande på samma tema.

B4. Selfies och självporträtt

Konstnärer har ofta målat av sig själv i sin yrkesroll, med staffli i bakgrunden och palett i handen. Vi tittar på självporträtt och funderar över hur konstnärer valt att skildra sig själv. Vilka attribut finns med i bilden och hur styr de intrycket av personen? Hur vill vi porträtteras, vad vill vi förknippas med? Vi tar digitala selfies och arbetar medvetet med detaljer och rekvisita. Hur vi väljer att representera oss själva, och varför? OBS! max antal deltagare: 20 st.

Mer om utställningen