målning med flicka och puderdosa

Lotte Laserstein, Rysk flicka med puderdosa, 1928 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet ©Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023

Skolprogram

Lotte Lasersteins konstnärliga karriär började i Berlin på 1920-talet. Efter att hon 1927 tagit examen vid Berlins konstakademi – som en av de första kvinnorna – lyckades hon snabbt göra sig ett namn på stadens konstscen. Med personliga ateljéscener och porträtt av urbana, emanciperade kvinnor, fångade Laserstein en tidsanda.

Skolprogram

Skolprogrammet riktar sig till er som arbetar med barn och unga i grundskolan och på gymnasiet. Skolprogrammet ska kunna användas såväl inför besöket på museet, som i ett vidare arbete efteråt i klassrummet. Det är utformat med läroplanen i åtanke och kan kopplas till, förutom bild, flera olika ämnen som svenska och historia. Vi har tagit fram två olika teman kopplade till den aktuella utställningen och förslag på åldersnivåer.

två kvinnor den ena med pensel i handen
Lotte Laserstein, Jag och min modell, 1929/30 Foto: Lotte-Laserstein-Archiv Krausse, Berlin ©Lotte Laserstein Courtesy of Agnews, London
Bildupphovsrätt 2023

TEMA 1: Självbilder

Lotte Laserstein målade många självporträtt där hon skildrar sin roll som konstnär. Vad berättar Lotte för oss med dessa bilder? I den här övningen ska vi titta närmare på just självporträtten och vad de innehåller.

Vilka element bygger upp Lotte Lasersteins självporträtt och hur vi kan tolka dem? Bildens innehåll är ingen slump utan är resultatet av konstnärens medvetna val. Bakgrund, kläder, kroppshållning, ansiktsuttryck, blick och attribut (föremål) kan berätta något. Vad vill hon säga till oss? Vilka tankar och känslor får vi? Hur kan vi tolka hennes ansiktsuttryck och kroppshållning?

Efter att vi studerat och reflekterat kring Lotte Laserteins självporträtt är det dags att skapa egna. Vi utgår från verket ”Självporträtt med katt” och börjar med att skissa i utställningshallen. Därefter tar vi med skisserna och reflektionerna till Verkstan. Fundera på vad du vill uttrycka och berätta med ditt porträtt. Vad gör dig till den du är? Vilka element ska finnas med i din bild och varför? Lotte har med en katt, vad skulle du vilja ha med i din bild? Kanske något som intresserar dig eller som du tycker är viktigt. Mot slutet samlas vi och diskuterar vad vi gjort och hur det kändes.

Alternativt spår för äldre årskurser:

Med avstamp i Lotte Lasersteins självporträtt tittar vi närmare på blickriktningar, positioner och relationen konstnär–modell. Vad kan blicken, ”the gaze”, berätta för oss och hur påverkar den sättet vi läser bilden? Vem ”äger” situationen som skildras i målningen? Vad är skillnaden mellan objekt och subjekt? Tillsammans tittar vi på utvalda porträtt och nakenstudier och försöker genom en textövning reflektera kring makt, intergritet och genus.

konstnär som målar med naken modell framför spegel
Lotte Laserstein, Framför spegeln, 1930/31 Foto: Lotte-Laserstein-Archiv Krausse, Berlin ©Lotte Laserstein Courtesy of Agnews, London
Bildupphovsrätt 2023
sittande person med katt i knät och målar
Lotte Laserstein, Självporträtt med katt, 1928 ©Leicester Museums & Galleries/Bridgeman Images/TT Foto: ©Leicester Museums & Galleries/Bridgeman Images/TT
Bildupphovsrätt 2023
fem samtalende personer
Lotte Laserstein, Aftonsamtal, 1948 Foto Lotte-Laserstein-Archiv Krausse, Berlin ©Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023

TEMA 2: Konsten som tidskapsel

I Lotte Lasersteins målningar kan vi se tecken från en annan tid och följa Europas historia. Tillsammans tittar vi på några utvalda verk och funderar över modernitet och tidsmarkörer. Vad var modernt då och vad är typiskt för vår tid?

Efter sin examen 1927 blev Lotte Laserstein snabbt en känd konstnär och skaffade sig en egen ateljé med utsikt över Berlins takåsar. Vid den här tiden, mellankrigstiden, var Berlin en del av Weimarrepubliken som blivit känd för sin blomstrande kultur där konst, teater, dans, musik, film, mode och design förnyades. Lotte levde i denna miljonstad där det moderna livet pulserade och människor från hela världen möttes.

I hennes målningar från tiden ser vi bland annat den tidstypiska, självsäkra och fria kvinnan med kortklippt hår, androgyna kläder och aktiv livsstil. Lotte själv var en av de första kvinnor i Tyskland att utbilda sig vid Konstakademin. 1933 fick hennes karriär ett abrupt slut när nazisterna tog makten i Tyskland. Som judinna blev Laserstein alltmer utestängd från konstlivet och flydde till slut till Sverige. I sitt nya land skildrar hon andra migranter och den tillvaro som krig och flykt tvingar fram.

Tillsammans letar vi efter och funderar kring tidstypiska markörer i målningarna. Vad berättar de om människorna som levde då? Vad var typiskt för deras tid och hur var det att leva i den tidsepoken? Därefter tar vi reflektionerna vidare till vår tid: Vad är modernt för oss som lever idag? Hur skulle man se tillbaka på vår tid om 100 år? Vilka föremål, personer, händelser och tekniska uppfinningar är typiska för vår tid? Genom att samtala, skriva och teckna skapar vi ett meddelande från vår tidsepok till framtiden. Vi jobbar i grupper utifrån kategorierna ”föremål”, ”personer”, ”händelser” och ”tekniska uppfinningar”. Vilken blir berättelsen om vår tid?

porträtt av kvinnoansikte
Lotte Laserstein, Rysk flicka, ca 1928 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet ©Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023
sittande man med händerna korsade
Lotte Laserstein, Emigranten, Dr Walter Lindenthal, 1941 Foto: Helene Toresdotter/Malmö Konstmuseum ©Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023

Mer om utställningen