Group 2

Michala Paludan
The Mighty Indignation, 2014
© Michala Paludan

Modernautställningen 2014

Society Acts

20.9 2014 – 25.1 2015

Malmö

Under hösten 2014 presenteras nu den tredje upplagan av Modernautställningen på Moderna Museet Malmö. Två gånger tidigare, 2006 och 2010, har Moderna Museets mönstring av svensk samtidskonst, Modernautställningen, visats i Stockholm.

Bilder

Michala Paludan
The Mighty Indignation, 2014
© Michala Paludan
Zenta Dzividzinska
Ur serien Rigas Pantomima, Ca 1964–1967
© Zenta Dzividzinska

Mer om utställningen