Michala Paludan, The Mighty Indignation, 2014 © Michala Paludan

Modernautställningen 2014

Society Acts

20.9 2014 – 25.1 2015

Malmö

Under hösten 2014 presenteras nu den tredje upplagan av Modernautställningen på Moderna Museet Malmö. Två gånger tidigare, 2006 och 2010, har Moderna Museets mönstring av svensk samtidskonst, Modernautställningen, visats i Stockholm.

Till skillnad från de två tidigare utställningarna har det geografiska området utvidgats från att endast innefatta konstnärer med anknytning till Sverige till att omfatta en stor del av Östersjöområdet. Utställningen presenterar 38 samtida konstnärer och konstnärsgrupper från, eller baserade i, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Även ett par historiska inslag kommer att inkluderas. Det geografiska omfånget sammanfaller även med 100-årsjubileet av Baltiska utställningen som ägde rum i Malmö, 1914.

Titeln Society Acts anspelar både på ”acts” som i aktioner men också på verbet agera. Flera av de deltagande konstnärerna och verken diskuterar eller engagerar i ett performativt uttryck där avståndet mellan betraktande och agerande blir centralt, och där frågor kring privata och kollektiva identiteter, politiska uttryck och personliga reflektioner tar sig form. Språk och migration, gränsen mellan det privata och det offentliga, och mellan fakta och fiktion, är ämnen som utställningen ofta återkommer till.

I samband med utställningen planeras ett rikt program av performances, föreläsningar och filmvisningar. Det publiceras även en omfattande katalog där alla deltagande konstnärer presenteras.

Medverkande konstnärer

AaBbPp, Patrik Aarnivaara, Emanuel Almborg, Cezary Bodzianowski, Maja Borg, Eglė Budvytytė & Bart Groenendaal, Zenta Dzividzinska, Ugnius Gelguda & Neringa Černiauskaitė, Johanna Gustafsson Fürst, Joachim Hamou, Maj Hasager, Łukasz Jastrubczak, Laura Kaminskaitė, Tadeusz Kantor, Essi Kausalainen, Agnieszka Kurant, Anna Lundh, Henning Lundkvist, Maija Luutonen, Björn Lövin, J.O. Mallander, Jonas Mekas, Miks Mitrēvics & Kristīne Kursiša, Kristina Norman, Michala Paludan, Lea Porsager, Emily Roysdon, Imri Sandström, Algirdas Šeškus, Janek Simon, Ola Ståhl & Terje Östling, Mika Taanila, Anna-Stina Treumund & Marju Mutsu, Ola Vasiljeva, Visible Solutions LLC, Tris Vonna-Michell, Mette Winckelmann

Modernautställningen 2006

Modernautställningen 2010

Curator: Andreas Nilsson
Co-curator: Maija Rudovska
Assisterande intendent: Julia Björnberg

Fri entré under hela öppningshelgen 20-21 september!

Kl. 15 på lördagen sker ett curatorsamtal med Andreas Nilsson, Maija Rudovska och Julia Björnberg. På söndagen kl. 15 bjuder konstnärerna EvaMarie Lindahl och Lisa Nyberg in till En uppenbarelse som måste höras. Det är ett samtal mellan politiska aktivister, organisationer och publiken om vilka frågor och fakta som desperat behöver synliggöras i samhället. Har konsten makt att förändra?

Under vernissagekvällen 19 september framför konstnärsgruppen Visible Solution LLC sitt performance Hoisting the Banner.

Bilder

Zenta Dzividzinska
Ur serien Rigas Pantomima, Ca 1964–1967
© Zenta Dzividzinska
Łukasz Jastrubczak
Movement #4 (Fotodokumentation av skulpturlämnad i en öken), 2012
© Courtesy Dawid Radziszewski Gallery
Björn Lövin
Den kringgärdande fadern, 1988
© Björn Lövin. Foto: Moderna Museet/Albin Dahlström
Ugnius Gelguda, Neringa Černiauskaitė
Stillbild ur Last Time We Walked on a Frozen River, 2013
© Ugnius Gelguda/BUS 2014, Neringa Černiauskaitė

Mer om utställningen