Installationsbild Modernautställningen 2010

Modernautställningen 2010 Installationsbild. Foto: Brendan Austin

Moderna­utställning­en 2010

2.10 2010 – 9.1 2011

Stockholm

Modernautställningen är Moderna Museets återkommande mönstring av svensk samtidskonst. Att 2010 tala om svensk konst är svårare än någonsin. Idag innebär det att inkludera internationella konstnärer som är verksamma i Sverige i lika hög grad som svenska konstnärer verksamma internationellt. Det är inte minst i detta utbyte som vår tids idéer och verk blir till.

Tidigare definierades ofta konsten av i synnerhet teknik eller stil. Vi menar att det inte finns en teknik eller stil som definierar 2010. Snarare består samtidskonsten av ömsesidigt förstärkande olikheter. Med Modernautställningen 2010 vill vi ge exempel på vad konstnärligt arbete kan innebära idag: från olika former av dokumentära arbeten, fiktiva strategier, undersökningar inom måleri och skulptur till konstnärlig forskning på universiteten.

Modernautställningen 2010 har inget enskilt tema. Vi lever i en heterogen tid som också avspeglas i konsten. Men vi har urskiljt fyra olika sammanhang där de femtiofyra konstnärernas vägar korsas: bilden av Sverige, diskussioner om upphovsmannaskap och narration, undersökningar av taktilitet i material och form samt det eteriska och det andliga. Tillsammans utgör detta vad vi tycker är mest intressant i svensk konst just nu.

Curator: Fredrik Liew med Gertrud Sandqvist, Lisa Rosendahl
Assisterande intendent: Jo Widoff

Entré: 100 kr/80 kr. I entrépriset ingår utställningskatalogen.

Modernautställningen 2006

Bilder

Installationsbild Modernautställningen 2010
Modernautställningen 2010 Installationsbild. Foto: Brendan Austin
Installationsbild Modernautställningen 2010
Modernautställningen 2010 Installationsbild. Foto: Brendan Austin
Installationsbild Modernautställningen 2010
Modernautställningen 2010 Installationsbild. Foto: Brendan Austin
Installationsbild Modernautställningen 2010
Modernautställningen 2010 Installationsbild. Foto: Brendan Austin

Mer om utställningen