Konstverk av Rosemarie Trockel.

Rosemarie Trockel, A Day in Bed, 2018 © Copyright Rosemarie Trockel. Courtesy Sprüth Magers Bildupphovsrätt 2018

Rosemarie Trockel

Det lika olika/The Same Different

29.9 2018 – 10.3 2019

Malmö

Sedan 1980-talet har Rosemarie Trockel oupphörligt utmanat och öppnat upp konstvärlden. Utställningen Det lika olika/The Same Different på Moderna Museet Malmö summerar trettio år av Rosemarie Trockels konstnärliga produktion och innehåller flertalet nya verk. Det är den första omfattande presentationen av den uppmärksammade konstnären i Öresundsregionen.

Rosemarie Trockel (Tyskland, f. 1952) är en av vår tids mest mångfacetterade och egensinnade konstnärer. Hon fick sitt stora genombrott på 1980-talet och har sedan dess kritiskt granskat konsten, samhällsstrukturerna och könsrollerna med en analytisk skärpa och humor, samt en alldeles egen sinnlighet.

Utställningen Det lika olika/The Same Different på Moderna Museet Malmö presenterar ett drygt fyrtiotal verk från 1988 fram till i dag. Besökaren får en möjlighet att upptäcka bredden i Rosemarie Trockels konstnärskap där idéer, material och vardagliga objekt transformeras och får en ny innebörd. Rosemarie Trockel är en konstnär som tar ställning och kommenterar sin samtid. I utställningen går det att följa hennes feministiska undersökningar på 1990-talet till hennes nyare arbeten där hon berör frågeställningar kring djuretik, konstnärliga processer och vad konst kan vara.

Utställningen visar Rosemarie Trockels experimentlust och hennes rikt varierade uttryck – som innefattar bland annat rörlig bild, digitaltryck, teckningar, keramik och stora installationer. Den som letar efter en igenkännbar stil i Rosemarie Trockels konstnärskap letar förgäves. Hon kringgår allt som låser fast och inskränker henne. Men det man kan vara säker på är att hon överraskar. Rosemarie Trockel har varit väldigt involverad i arbetet med utställningen på Moderna Museet Malmö och har producerat en rad nya verk som här visas för första gången.

Rosemarie Trockel har haft många omfattande separatutställningar på bl.a. Museum Ludwig i Köln, Museo Reina Sofia i Madrid, Dia Art Foundation i New York, Kunsthaus Zürich och Wiels i Bryssel. Hon representerade Tyskland i Venedigbiennalen 1999 och har mottagit stora konstpriser, bland annat Wolfgang Hahnpriset och Kaiserring Goslar. Till utställningen produceras en rikt illustrerad katalog som släpps under hösten, samt en programserie som sätter Rosemarie Trockels konstnärskap i fokus.

Curator: Iris Müller-Westermann

Bilder

Konstverk av Rosemarie Trockel.
Rosemarie Trockel, A Day in Bed, 2018 © Copyright Rosemarie Trockel. Courtesy Sprüth Magers Bildupphovsrätt 2018
Konstverk av Rosemarie Trockel.
Rosemarie Trockel, Cluster III - Death, so adjustable, 2015 © Copyright Rosemarie Trockel. Courtesy Sprüth Magers Bildupphovsrätt 2018
Konstverk av Rosemarie Trockel.
Rosemarie Trockel, Unplugged, 1994 © Copyright Rosemarie Trockel. Courtesy Sprüth Magers Bildupphovsrätt 2018
Rosemarie Trockel, After the Hunt, 2013 © Copyright Rosemarie Trockel. Courtesy Sprüth Magers Bildupphovsrätt 2018

Mer om utställningen