Performance Arbetaren genom tiderna

Fia Backström, Arbetaren genom tiderna, 2010 Performance på Moderna Museet 2010. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Arbetaren genom tiderna

Performance av Fia Backström

23.5 2019

Stockholm

Ta del av Fia Backströms perfomance ”Arbetaren genom tiderna” när den framförs i Moderna Museets samling. Verket är en scenografisk miljö som färdigställs genom en publik performance. Händelsen dokumenteras och kommer sedan att visas på en monitor som en del av installationen.

En del av omhängningen av samlingen

Under 2019 hänger vi om samlingen. Nyligen öppnades en sal som under rubriken ”Tillsammans” visar ett antal verk vilka kretsar kring begrepp som människovärde solidaritet och kollektiva krafter. Ett av verken är ”Arbetaren genom tiderna” av Fia Backström, en scenografisk miljö som färdigställs genom en publik performance. Händelsen dokumenteras och kommer sedan att visas på en monitor som en del av installationen.

Fia Backström med Albin Amelin, Carl Alexanderson och Bertil Damm

I Backströms verk ”Arbetaren genom tiderna” synliggörs de lager av betydelser som ryms i begreppen arbete och solidaritet. Bland annat ingår målningar och teckningar med arbetarkultur som motiv, utförda av konstnärerna Albin Amelin, Carl Alexanderson och Bertil Damm, framplockade ur Moderna Museets samling. Från samlingen visas också några affischer, varav en gjordes till stöd för strejkande gruvarbetare på LKAB 1969–70.

Därutöver har Fia Backström inkluderat en bild från en bildbyrå och ett textilt tryck baserat på det i världen uppmärksammade Saltsjöbadsavtalet från 1938 där den svenska arbetsrätten reglerades mellan Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF och Landsorganisationen, LO.

Målningar installeras under performancen

Målningarna som innan performancen står på en vagn kommer att hängas på en tapetserad vägg av en intendent och två museitekniker. Intendenten, en värdinna (konstnären) och en sömmerska kommenterar fortlöpande verkens förhållande till global ekonomi samt historiska och nutida arbetsförhållanden. Sömmerskan syr också kuddar av tyget med det textila trycket.

Performanceverket uppfördes senast på Moderna Museet 2010 i samband med Modernautställningen.

Kontakt: Karin Malmquist, intendent