Group 2

Foto: Kristoffer Svenberg/Moderna Museet

Det här är inte en utställning på Moderna Museet

Museum Museum

12.3 2016

Stockholm

En ung generation konststudenter har under hösten 2015 och vintern 2016 upplevt, utforskat och utmanat Moderna Museet inom ramen för formatet Museum Museum. Projektet avslutas med en presentation i Biografen.

Genom Moderna Museets historia av utställningsverksamhet kan man utläsa att det är en institution som inte vill begränsas eller förpassas till en konform roll. Samtidigt som institutionen gärna experimenterar så är det också Sveriges största museum för modern och samtida konst.

Under ledning av Moderna Museets konstpedagog Kristoffer Svenberg har gruppen fokuserat på att använda sig av museet i sig som material och medium. Hur är det att skapa konst på plats på Moderna Museet? Hur påverkar museet i sig de här unga studenterna? Hur förhåller sig en ung generation till institutionen? Är museet en tung koloss i samtiden eller en språngbräda in i framtiden?

Medverkande: Sara Annsofidotter, Amanda Hârsmar, Fatima Kassius, Xenia Klein, Liv Melin, Jenny Norberg, Linn Syd, Sofia Zwahlen, Frida Åström