Giuseppe Penone. 2013. Foto: Luc Castel

Konstnärssamtal: Giuseppe Penone

29.5 2024

Stockholm

Prinsessan Estelles Kulturstiftelse har utsett Giuseppe Penone till årets konstnär. Hör honom i ett samtal med Moderna Museets överintendent Gitte Ørskou, om hans nya verk till stiftelsens skulpturpark på Kungliga Djurgården i Stockholm och om hans omfattande gärning inom konsten.

Giuseppe Penone föddes 1947 i byn Garessio i norra Italien. Han fick sitt konstnärliga genombrott i slutet på 1960-talet som en av företrädarna för Arte Povera-rörelsen och har sedan dess haft en internationell och inflytelserik karriär. Redan 1970 förvärvade Moderna Museets dåvarande chef Pontus Hultén Penones trädskulptur ”Albero di 12 metri” till museets samling och det karaktäristiska verket har ingått i många utställningar sedan dess.

Genom sina skulpturer men även andra medier har Penone utforskat begrepp som tid, människa och natur, och hans arbeten belyser hur allt i världen är sammanlänkat. Han beskrivs emellanåt som en materialens mästare med förmågan att visualisera det osynliga och gestalta det omöjliga.

För Prinsessan Estelles Kulturstiftelse har Giuseppe Penone skapat ett nytt verk till stiftelsens skulpturpark på Djurgården, som han givit titeln ”The Inner Flow of Life”. Verket blir den femte permanenta skulpturen i parken och den invigs den 30 maj.

I samband med invigningen kommer Giuseppe Penone till Stockholm och Moderna Museet. I ett samtal med museets överintendent Gitte Ørskou får vi höra mer om det nya verket på Djurgården och hans omfattande gärning inom konsten. Vi kommer även att visa en serie kortfilmer av och med konstnären kallad ”Ephemeris”.

Det konstnärliga rådet för Prinsessan Estelles Kulturstiftelse motiverar valet av Giuseppe Penone som årets konstnär 2024 så här:

I över fem årtionden har Giuseppe Penone utforskat sambandet mellan människan och naturen i sitt banbrytande konstnärskap. Ett återkommande motiv är det levande, växande trädet relaterat till den mänskliga kroppen. I sina skulpturer utgår Penone från naturens element och framhäver genom enkla gester materialens särdrag för att uppmärksamma de komplexa processerna som omger oss.
Giuseppe Penone, The Inner Flow of Life © Archivio Penone

Kalender

  • Samtal
  • På engelska
  • På italienska

Konstnärssamtal: Giuseppe Penone