Dag Granath och Philip Warkander. Foto: Henrik Lundell

Kreativitetens villkor

Samtal om det kreativa arbetets förutsättningar i modebranschen

12.10 2021

Stockholm

Varför drömmer så många om ett kreativt arbetsliv när verkligheten för dem som arbetar inom kreativa näringar ofta präglas av osäkra arbetsvillkor?

Välkommen till ett samtal med Philip Warkander, lektor i modevetenskap och skribent och Dag Granath, en av grundarna till modemärket Atelier Saman Amel. Samtalet undersöker myten om det kreativa arbetet som särskilt meningsfullt, och hur den hänger ihop med samtida konsumtionskritik.

Myten om det kreativa arbetet och samtida konsumtionskritik

Varför drömmer så många om ett kreativt arbetsliv? Att skriva böcker, göra konst, formge kläder eller på annat sätt uttrycka sig kreativt i sitt arbete är för många unga ett ideal. För dem som arbetar inom kreativa näringar är verkligheten delvis en annan, ofta präglad av osäkra arbetsvillkor, tillfälliga projektanställningar och obefintlig pension. Frågan om hur vi arbetar är dessutom länkad till den om hur vi konsumerar. Om vi ska leva mer hållbart, konsumera mindre och på andra sätt förändra våra vanor, kommer detta i förlängningen att påverka sättet vi arbetar på. Det kommer vara kännbart inte minst inom kulturella och kreativa näringar.

De här funderingarna ligger till grund för boken ”När jag somnar tänker jag på de obesvarade mailen” (Hoc Press 2019) av Philip Warkander. I ett samtal med Dag Granath diskuteras myten om det kreativa arbetet som särskilt meningsfullt och länkar myten om det kreativa arbetslivet med samtida konsumtionskritik. Samtalet undersöker hur människor inom modebranschen upplever och beskriver sitt arbete, men frågorna går att tillämpa även på andra kulturella och kreativa näringar.

Medverkande

Philip Warkander, universitetslektor vid Lunds universitet och skribent, bland annat för BON och Expressen Kultur. Warkander utkom hösten 2019 med boken ”När jag somnar tänker jag på de obesvarade mailen”: det kreativa arbetets villkor i svensk modeindustri”.

Dag Granath som är en av grundarna till Atelier Saman Amel som har vänt sig från den gängse affärsmodellen som grundar sig i storskalig massproduktion för att istället lyfta fram värden som hantverksmässighet, kvalitet och kläder anpassade efter den individuella kroppen. Atelier Saman Amel utnämndes 2019 till Sveriges mäktigaste inom svenskt herrmode av King Magazine.

Kontakt: Camilla Carlberg, avdelningschef Förmedling