Post-Partum Document

Mary Kelly, Post-Partum Document: Documentation V, Classified Specimens, Proportional Diagrams, Statistical Tables, Research and Index, 1977 © Mary Kelly

Ljuset på

Seminarieserie

4.11 2008 – 26.11 2010

Stockholm

Seminarieserien Ljuset på belyser konstnärer vars verk har köpts in till Moderna Museets samling genom Det andra önskemuseet och det pågående forskningsprojektet I skuggan av, som ur ett genusorienterat perspektiv belyser kvinnliga modernister som köpts in till samlingen. Serien Ljuset på påbörjades under jubileumsåret 2008.

Ljuset på: Dorothea Tanning

4 november 2008

Föreläsning och ett samtal där Dorothea Tannings konstnärskap och arbetet med Det andra önskemuseet presenterades.

Medverkade gjorde bland andra överintendent Lars Nittve och Cecilia Sjöholm, ansvarig för Estetikprogrammet på Södertörns Högskola. Moderator John Peter Nilsson och Jonatan Habib Engqvist, Moderna Museet.

I samarbete med Moderna Museets Vänner.

Ljuset på: Det andra önskemuseet

21 april 2009

Föreläsning av Martin Sundberg, forskningsassistent vid Moderna Museet, om forskningsprojektet I skuggan av.

I samarbete med Moderna Museets Vänner

Carolee Schneemann
Carolee Schneemann, Eye Body # 20, 1963 Inköp 2007 med medel för Det andra Önskemuseet, Moderna Museet. © Carolee Schneemann/ Bildupphovsrätt 2016

Ljuset på: Carolee Schneemann

23 oktober 2009

I föreläsningsserien Ljuset på, en del av forskningsprojektet I skuggan av, presenterar museet en eftermiddag med fokus på konstnären Carolee Schneemann.

Förutom Schneemann själv har vi bjudit in två föreläsare: Kathleen Bühler, intendent vid Kunstmuseum Bern, som har skrivit en avhandling om Schneemanns experimentella filmer samt Hans Sternudd, lektor vid Malmö högskola, som har skrivit om performance och en avhandling om Hermann Nitschs Orgien Mysterien Theater. Välkommen hälsar Ann-Sofi Noring, enhetschef för Konst och förmedling, Moderna Museet, och introduktion av Martin Sundberg, forskningsassistent vid Moderna Museet.

Språk: Engelska
Plats: Auditoriet
Fri entré!

Seminariet stöds av Wenner-Gren Stiftelserna.

Program

13.00 – 13.10 Ann-Sofi Noring: Välkommen
13.10 – 13.20 Martin Sundberg: Introduktion
13.20 – 14.00 Kathleen Bühler: Autobiography as Performance. Carolee Schneemann’s Experimental Films
14.15 – 15.00 Hans Sternudd: The Private (Parts) is Political. Body, Sexuality, and Feminism in the Work of Carolee Schneemann
15.00 – 15.30 Kaffepaus
15.30 – 16.30 Carolee Schneemann: Mysteries of the Iconographies… (performativ föreläsning)

Lee Lozano, No title, 1963 © Lee Lozano. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Ljuset på: Lee Lozano

16 april och 24 april 2010

The third part of the Highlighting lecture series coincides with Moderna Museet’s Lee Lozano exhibition. After her death in 1999, Lee Lozano disappeared from art history. Unlike her contemporary male colleagues on the American art scene, Lee Lozano never got proper recognition and is still, therefore, relatively unknown. In recent years, she has been rediscovered and there is a steadily growing international interest in her oeuvre.

In the Highlighting lecture series, we wish to achieve a deeper understanding of Lee Lozano’s oeuvre by discussing the contemporary relevance of her work. The idea behind Moderna Museet’s retrospective exhibition is to highlight Lee Lozano and present her work for the first time to the Nordic public.

The Highlighting lecture series, is part of the research project In the Shadow of. Women artists from a gender-oriented art history perspective, in connection with Moderna Museet’s project The Second Museum of Our Wishes. In conjunction with the ongoing exhibition Lee Lozano, the museum presents an afternoon focusing on the artist Lee Lozano. Two scholars, Benjamin Meyer-Krahmer and Jo Applin, both of whom have contributed articles to the Lee Lozano catalogue, have been invited as speakers, together with artist Hans Isaksson who was recently appointed artistic director of the educational youth project, Zon Moderna, for this spring.

Ändringar i seminariet Highlighting Lee Lozano 16 april

På grund av vulkanmoln över Island blev flyg inställda. Varken Jo Applin eller Benjamin Meyer-Krahmer kunde komma till seminariet den 16 april. Iris Müller Westermann höll en längre föreläsning istället för sin planerade introduktion och Hans Isaksson höll sin föreläsning som planerat. Därefter gratis kaffe/te till alla! Ann-Sofi Noring föreläste om Det andra önskemuseet. Jo Applin och Benjamin Meyer–Krahmer kom istället till museet lördagen den 24 april.

Plats: Biografen
Fri entré!

Program för föreläsningen 16 april 2010

13–13.15 Ann-Sofi Noring: Welcome
13.15–14 Iris Müller Westermann: About Lee Lozano
14–14.30 Hans Isaksson: An artist’s intervention
Discussion

Program för föreläsningen den 24 april 2010

13.00–13.10 Anna Tellgren: Welcome
13.10–13.50 Jo Applin: Not Working
13.50–14.00 Intermission
14.00–14.40 Benjamin Meyer-Krahmer: Text in the work of Lee Lozano
14.40–15.00 Discussion led by Iris Müller-Westermann

Jo Applin is a lecturer in Modern and Contemporary Art at the University of York, UK. She was recently a research fellow at the Canadian Centre for Architecture in Montreal. Jo Applin has recently completed the manuscript for a book titled The Encrypted Object: The Secret World of Sixties Sculpture, which focuses on the work of Lee Bontecou, Claes Oldenburg, Lucas Samaras, H.C. Westermann and Bruce Nauman. Her articles have been published in journals including Art History, Sculpture Journal, Art Journal and parallax. Her current research project, titled Not Working, focuses on a small group of women artists who were active — or inactive — in New York City in the 1960s.

Benjamin Meyer-Krahmer is an independent writer and scholar. He is currently affiliated with the research programme ”Notational Iconicity” at the philosophy department of the Freie Univerität Berlin. In his practice, he combines working in the field of art criticism, theory and exhibitions with academic research on related topics. After having published a book on the Swiss artist Dieter Roth, he is now studying text/image relations in the arts and in cognitive processes.

Anna Tellgren, curator of photography at Moderna Museet and project manager of the research project In the Shadow of.

Iris Müller-Westermann, curator of international art at Moderna Museet and curator of the Lee Lozano exhibition.

Ljuset på: Mary Kelly

26 november 2010 kl 13-16

Mary Kelly är en av samtidskonstens mest tongivande konstnärer. Hennes projektbaserade verk är skapade i dialog med 1970-talets kvinnorörelse i form av en serie frågor präglade av feminism. Under åren har hon utvecklat ett unikt sätt att kombinera den personliga berättelsen med subtil humor och kritisk analys i storskaliga installationer, och hennes konstnärskap har blivit en viktig inspirationskälla för yngre konstnärer.

I samband med Moderna Museets projekt köptes en del av Mary Kellys banbrytande verk Post-Partum Document (1973-79) till Moderna Museets samling. Post-Partum Document tillkom under en sexårsperiod och visar hur ett barn – konstnärens son – gradvis erövrar språket i en ömsesidig socialiseringsprocess mellan mor och barn under de första levnadsåren. För första gången presenteras nu Post-Partum Document i sin helhet i Sverige.

Biografen, fri entré, på engelska

Medverkande

Ruth Noack, Cecilia Widenheim, Anna Tellgren och Catrin Lundqvist

Kontakt: Catrin Lundqvist

Ruth Noack är konsthistoriker, kritiker och curator. Hon var curator för Documenta 12, 2007. Andra utställningar är: Scenes of a Theory of Theory (Wien 1995), Things we don’t understand (Wien 2000), Organisational Form (Lüneburg, Ljubljana, Leipzig 2002-2003), The Government (Lüneburg, Miami, Wien, Rotterdam 2003-2005). Mellan 2000-2010 har hon undervisat i film, samtidskonst och curating vid skolor och universitet i Wien, Lûneburg och Kassel. Hennes rika antal av texter och föreläsningar rör sig inom fältet feministisk teori och samtidskonst. Hon håller på att skriva en bok om Sanja Ivekovíc och forskar kring translokala museer. För närvarande arbetar hon med en utställning som heter Sleeping with a Vengeance, Dreaming of a Life.

Cecilia Widenheim är direktör för Iaspis (Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer) fram till årsskiftet 2011. Hon är för närvarande tjänstledig från arbetet som intendent med huvudansvar för svensk och nordisk konst i Moderna Museets samling. Hon har varit curator för utställningen Mary Kelly Four works in dialogue som pågår mellan den 16 oktober 2010 – 23 januari 2011. Cecilia Widenheim har gjort en rad betydande utställningar för Moderna Museet bland annat Utopi och verklighet. Modernismen i Sverige 1900-1960 (2000/2002 i New York), Martha Rosler (2002), 10 historier (2007) och flera separatutställningar med Ann-Sofi Sidén (2005) och Cecilia Edefalk (1999).

Anna Tellgren är intendent för fotografi vid Moderna Museet och är ansvarig för forskningsprojektet I Skuggan av.

Catrin Lundqvist är intendent för förmedling vid Moderna Museet med ansvar för programverksamhet i samband med museets utställningar. Koordinator av föreläsningsserien Ljuset på.

Program 26 november

13.00–13.15 Introduktion av Anna Tellgren: The Second Museum of Our Wishes
13.15–14.00 Föreläsning av Cecilia Widenheim: Changing perspectives: Post-Partum Document entering the collection of Moderna Museet
14.00–14.30 Kaffepaus
14.30–15.30 Föreläsning av Ruth Noack: From Inhibition to Love
15.30–16.00 Diskussion. Moderator: Catrin Lundqvist