Group 2
elektriska kokplattor, infogade i en vit, brännlackerad stålplatta

Rosemarie Trockel, Utan titel, 1994 © Rosemarie Trockel / Bildupphovsrätt 2018

Narrating Home in Visual Arts Through an East West Divide

Konferens om hemmet som tematik i bildkonst, film, design och arkitektur

25.1 2018

Stockholm

Fri entré
Hur har hem och vardagsliv skildrats i västeuropeiska respektive östeuropeiska kulturella och politiska sammanhang under kalla kriget till idag? Välkommen till en konferens där internationella forskare inom fälten konstvetenskap, kulturstudier, estetik och arkitektur samlas för att undersöka hemmet som tematik i bildkonst, film, design och arkitektur.

Hem och vardagsliv har varit centrala frågor i politiska debatter och konstnärliga praktiker under 1900-talet. Heminteriörer blev metaforer för en borgerlig identitet men utgjorde också ett slagfält för existentiella och sociala problem. Kvinnorörelsen förändrade hur hem och familjeliv politiserades i samhället och skildrades i 1960-talets konst. I dagens globaliserade värld står den kosmopolitiska idén om att vara hemma överallt i kontrast till ett akut behov av ett hem i ett lokalt sammanhang.

Konferensen äger rum på Södertörns högskola och Moderna Museet

Konferensen är två dagar och äger rum på Södertörns högskola onsdag 24 januari och på Moderna Museet torsdag 25 januari.

Kontakt: Karin Malmquist, intendent förmedling