Öyvind Fahlström: Kalas på BORD

Uppläsningar, performance, mikroföreläsningar och installationer

17.9 2016

Stockholm

Genom uppläsningar, performanceakter, mikroföreläsningar och installationer tar ett trettiotal svenska konstnärer, författare och kritiker sig an Öyvind Fahlströms efterlämnade material, för att lyfta fram och undersöka dess betydelse idag. Det handlar om en av- och omdukning av borden – om ett kalas, ett ”till BORDs med Fahlströms papper”!

Videodokumentation från Öyvind Fahlström: Kalas på BORD

Öyvind Fahlström hör utan tvekan till de viktigaste och mest betydelsefulla svenska konstnärerna från det sena 1900-talet. Hans arbeten framstår alltjämt som märkligt outforskade och meningsdigra – som om tiden skapade ständigt fler öppningar i hans kartor och spel. Kalas på BORD är den fjärde delen av Moderna Museets fleråriga forskningsprojekt om Öyvind Fahlström där centrala verksgrupper i konstnärskapet studeras.

År 1966 utkom Öyvind Fahlströms BORD. Dikter 1952–1955, en epokgörande bok med hans konkreta dikter (eller ”bord”) från det tidiga femtiotalet samt det manifest han publicerade i tidskriften Odyssé våren 1954: ”Hätila ragulpr på fåtskliaben”. Genom detta arbete skulle han formulera och utforska en rad frågeställningar och former som kom att karakterisera efterkrigstidens neo-avantgarde och vidga de konstnärliga praktikernas arbetsfält.

Den konkreta poesin utgör kulmen på en intensiv litterär aktivitet som resulterade i ett flertal manuskript, men ytterst få publiceringar. Fahlström talade till och med om sig själv som ”Sveriges mest bojkottade författare”. Det handlar om ett oerhört rikt och viktigt material, som lämnat djupa, avgörande avtryck i det senare arbetet med bildkonst, men som alltför länge lämnats dolt och orört i arkiv och bibliotek.

I Kalas på BORD utförs en utgrävning, bearbetning och gestaltning – i många röster – av detta vildvuxna arkiv: den opublicerade romanen ”Ryska dansöser” (1948–1949), de opublicerade diktsamlingarna ”Borborygmernas fall” (1949), ”Trumpeten i stjärten” (1949), ”Apskaft” (1949–1950); ”Fyra rörelse” (1951–1952); ”Ta-o-tie” (1952–1953) och ”Överhuvudtaget” (1953–1954), samt utdrag ur översättningar och anteckningsböcker. Genom uppläsningar, performancer, mikroföreläsningar och animationer kommer ett trettiotal svenska konstnärer, författare och kritiker att ta sig an Fahlströms efterlämnade material, för att lyfta fram och undersöka dess betydelse idag. Arkivet framförs under en fyra timmar lång rörelse i skilda hastigheter genom sex av Moderna Museets rum. Det handlar om en lika uppsluppen som minutiös av- och omdukning av Fahlströms ”bord” – om ett kalas!

Medverkande Bengt af Klintberg, Anna Axfors, Daniel Birnbaum, Elis Burrau, Ida Börjel, Magnus Florin, Johannes Fridholm, Bruno Gassilewski, Jörgen Gassilewski, Cecilia Grönberg, Anna Hallberg, Thomas Hammar, Camilla Hammarström, Sanna Hartnor, Johannes Heldén, Janna Holmstedt, Teddy Hultberg, Jonas Ingvarsson, Johan Jönson, Mara Lee, Fredrik Liew, Martina Lowden, Anders Lundberg, Catrin Lundqvist, Jonas (J) Magnusson, Mindepartementet, Jesper Olsson, Melker Olsson, Pisces Dei, Sten Sandell, Stockholms burfågelförening, Robert Ståhl, Kristoffer Svenberg, UKON, Iris West, Anna Ådahl med dansaren Rebecca Chentinell, Robert Österbergh.

Arrangörer Jörgen Gassilewski, Cecilia Grönberg, Fredrik Liew, Catrin Lundqvist, Jonas (J) Magnusson och Jesper Olsson

Redaktionellt textarbete Jörgen Gassilewski, Cecilia Grönberg, Jonas (J) Magnusson och Jesper Olsson

Praktikant Johannes Fridholm

Kontakt Catrin Lundqvist, intendent Moderna Museet och Fredrik Liew, curator Moderna Museet