Carl Fredrik Reuterswärd tittar på hologramet ”Whole Kilroy”, 1977 Foto: Hans Bjelkhagen

Carl Fredrik Reuterswärd – pionjär som konstnär inom hologram

Föreläsning av professor Hans Bjelkhagen

5.11 2019

Stockholm

Välkommen till en föreläsning om Carl Fredrik Reuterswärds hologram. Reuterswärd var tidig med att använda nya tekniker som laser och hologram, han började använda laser redan 1962. Med hjälp av dem kunde han utvidga skulpturbegreppet. Hör professor Hans Bjelkhagen berätta om sitt arbete med konstnären och hologram som började 1972. Flera av Reuterswärds hologram kommer att beskrivas med illustrationer och vitljushologram kommer att visas i samband med föreläsningen.

Hans Bjelkhagen och Carl Fredrik Reuterswärd arbetade tillsammans

Professor Hans Bjelkhagen arbetade tillsammans med Carl Fredrik Reuterswärd och de flesta av hans hologramkonstverk under 1970-talet. I Moderna Museets samling finns konstverket ”Whole Kilroy” från 1978 – ett hologram av Reuterswärd som nu visas i utställningen ”Alias: CFR”. Men Reuterswärds intresse för laser och hologram började tidigare än så.

I mitten på 1960-talet kontaktade Carl Fredrik Reuterswärd professor Nils Abramson vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm som hade ett holografilab där. 1972 började Hans Bjelkhagen arbeta tillsammans med Reuterswärd och hans hologram. Reuterswärd och Bjelkhagen samarbetade med de flesta av hans hologram under 1970-talet. Hologrammen framställdes vid de holografiska laboratorierna på KTH och Lasergruppen Holovision AB.

Reuterswärd visades på Museum of Holography i New York

1978 bjöds Reuterswärd in att som första europeiska konstnär ha en separatutställning på Museum of Holography i New York. ”Kilroy” var Reuterswärds huvudsakliga arbete under en period av tio år. Själva konstverket består av nio enskilda delar som 1977 avbildades holografiskt.

Ett av Reuterswärds stora och kanske mest intressanta hologram är ”Smoke without Fire eller Gateaux Gabor” från 1978. Här har Reuterswärd utnyttjat ett interferensmönster som en väsentlig del av verket. Andra exempel på hologramverk är ”Finger Language” från 1973, som består av fyra reflektionshologram som kan visas med vanligt vitt ljus, samt reflektionshologrammet ”Kilroy’s Heart” från 1975.

I hologrammet ”Cross Reference” poserade Carl Fredrik Reuterswärd som Salvador Dalí. Reuterswärds mustasch formades för att bilda bokstäverna C och R som är initialerna både för verket och Reuterswärds för- och efternamn.

Om utställningen: Carl Fredrik Reuterswärd – Alias: CFR