Videoklipp ur Dora Garcías Just because everything is different it does not mean that anything has changed. Lenny Bruce in Sydney. (2008)

Riktiga konstnärer har inga tänder

9.3 2010

Stockholm

Den spanska konstnären Dora García har rönt stor uppmärksamhet världen över med verk i olika genrer som kommenterar kommunikationen mellan konst och publik. Riktiga konstnärer har inga tänder (2009) är en performance i monologform som med svart humor undersöker komplexiteten i en aktörs möte med sin publik.

Premiär! 9 mars 2010 kl 18.30
Fri entré, begränsat antal platser.

Begrepp som uppskattning och censur, mainstream och marginalitet, ställs i ett motsatsförhållande. I performanceverket, som framförs på svenska, agerar skådespelaren Jakob Tamm.

Riktiga konstnärer har inga tänder har premiär i Biografen tisdagen den 9 mars kl 18.30. Det är ett samarbete med Index i Stockholm där Dora Garcías utställning I am a judge pågår t o m 28 mars. Riktiga konstnärer har inga tänder ingår i verkserien Mad Marginals och är producerat av Index.