Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Sovjetiska propagandaaffischer i Moderna Museets samling.

Sovjetiska affischer i Moderna Museets samling. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Ryska revolutionen 100 år

Konferens och guidade visningar om revolutionen och konsten

21.10 2017 – 24.10 2017

Stockholm

I oktober 2017 är det 100 år sedan den ryska revolutionen ägde rum. Välkommen till museet och vår samling med konst av det ryska avantgardet. Följ med på guidade visningar och delta i konferensen Hundred Years of Russian Revolution in Art and Aesthetics som arrangeras i samarbete med Södertörns högskola.

Ryska revolutionen har blivit en kulturell symbol

I år är det 100 år sedan den ryska revolutionen ägde rum. Den stora inverkan som revolutionen har haft på politisk, social och ekonomisk utveckling känns ännu idag. Den har blivit en kulturell symbol och dess utopiska idéer på konstens område inspirerar fortfarande till nya tolkningar.

Det ryska avantgardet i Moderna Museets samling

Det fanns ett konstnärligt avantgarde med kopplingar till den politiska ryska revolutionen. I museets samling intar det ryska avantgardet en unik position med en rad betydande verk. Just nu kan du se konst av bland andra Alexandra Exter, Anna Kagan, Ljubov Popova, Vladimir Tatlin och Aleksandr Rodtjenko.

Konferens
1917–2017: 100 Years of Russian Revolution in Art and Aesthetics

Välkommen till en konferens med föreläsningar och samtal. Internationella forskare inom konstvetenskap, kulturstudier, medievetenskap och estetik samlas för att undersöka relationerna mellan konst och politik. Konferensens tema är ryska revolutionen som historisk händelse och som utgångspunkt för den konst som vill vara revolutionär idag.

Datum: lördag 21 oktober 2017
Tid: kl 10–18
Plats: Auditoriet, plan 4
Språk: engelska (visning av samlingen ges på svenska)
Pris: fri entré
Biljetter: anmäl dig till konferensen via Södertörns högskolas webbplats

Hela programmet hittar du på Södertörns högskolas webbplats (på engelska)

Konferensen äger rum på Södertörns högskola, Färgfabriken och Moderna Museet

Konferensen är organiserad kring ett antal nyckelbegrepp – bildkonst, media, litteratur, estetik och film – och äger rum på Färgfabriken 19 oktober, Södertörns högskola 20 oktober och på Moderna Museet 21 oktober. Keynote-föreläsare på Södertörns högskola är Katerina Clark och på Moderna Museet ger Christina Kiaer, Prof. of Art History, Northwestern University, New Haven, USA, nya perspektiv på den sovjetiska propagandaaffischen i sin keynote-föreläsning ”Revolution Every Day”.

Konferensen organiseras av Center for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola i samarbete med Moderna Museet och Färgfabriken.

Guidad visning
Kvinnorna i det ryska avantgardet

Följ med på en guidad visning av verk i vår samling, där du får lära dig mer om en relativt jämlik modernistisk rörelse. Konstvetaren Sara Callahan berättar om kvinnorna i det ryska avantgardet.

Datum: lördag 21 oktober 2017
Tid: kl 16
Plats: Samlingen, plan 4
Språk: svenska
Pris: fri entré

I jämförelse med andra modernistiska rörelser, som i hög grad dominerades av män, hade kvinnorna i det ryska avantgardet en stark ställning och betraktades som relativt jämlika männen. Tillsammans med sina manliga kollegor var de övertygade om det revolutionära samhällets behov och gick från olika former av abstrakt måleri mot mer funktionella tillämpningar av en konst som skulle tillhöra proletariatet och spegla det urbana och industriella livet.

Guidad visning
Vice museichef Ann-Sofi Noring om Alexandr Rodtjenko

Vice museichef Ann-Sofi Noring berättar om en av de ledande konstnärerna i det ryska avantagardet; Alexandr Rodtjenko. Han tog okonventionella fotografier med djärva, oförutsägbara perspektiv. I den här visningen får du veta mer om honom och några av de andra ryska avantgardisterna i museets samling.

Datum: tisdag 24 oktober 2017
Tid: kl 17.30
Plats: Samlingen, plan 4
Språk: svenska
Pris: fri entré

Ryska revolutionen 1917 hör till de mest omvälvande händelserna under 1900-talet. Ett decennium före revolutionen började en modernistisk konstnärlig rörelse ta form i Ryssland. Många av konstnärerna kom att ingå i ett estetiskt avantgarde som delade revolutionens mål. De ville bryta med traditionen och strävade efter att skapa en ny konst för folket. Under en period hade den visionära konsten stöd av den nya regimen men bröts senare ner och försvann i början av 1930-talet.

En av de ledande konstnärerna var Alexandr Rodtjenko som efter att ha arbetat i flera olika medier övergick till att främst använda kameran. Han ser den som tidens medium och tar okonventionella bilder med djärva, oförutsägbara perspektiv. Konstnären betraktas idag som en av fotografins pionjärer.

Kontakt: Karin Malmquist, intendent förmedling