Svartvitt porträttfotografi.

Ebba-Lisa Roberg, Titel saknas, 1927. Bromoljefotografi.

Samtal i lady Barclays salong

Vad ser vi i bilderna idag?

8.10 2021

Stockholm

Hör konstnärerna Monika Macdonald och Clara Gesang-Gottowt i ett samtal om konst från en svunnen tid. Tillsammans med museets programintendent, Karin Malmquist reflekterar de över fotografier och måleri i utställningen “I lady Barclays salong – konst och fotografi runt 1900”. Verken är förföriskt vackra, men vad säger bilderna oss idag?

I utställningen “I lady Barclays salong – konst och fotografi runt 1900“, får du en inblick i den visuella kulturen runt förra sekelskiftet. Genom 300 verk från Nationalmuseums och Moderna Museets samlingar framträder de kontaktytor som fanns mellan konst och fotografi.

Konst runt förra sekelskiftet

Åren runt 1900 var en kulturell storhetstid i Sverige. Inom fotografin utvecklades den så kallade piktorialismen. Stilen utforskar ytorna mellan konst och fotografi och man strävade efter att göra fotografi konstnärligt. Med hjälp av teknik kunde man röra sig utanför ramarna av traditionellt fotografi, olika kopieringsmetoder gjorde att man kunde “måla” på fotopapperet. Du kan känna igen piktorialistiska verk genom sin suddighet, soft fokus och en färgskala som går från bruna, jordiga toner till starka kulörer i rött och blått.

Även måleri gick in i ett nytt spännande skede med influenser av japansk konst, jugendstilens linjespel och symbolistiskt tänkande. I Sverige växte nationalromantiken med företrädare som bland annat Gustaf Fjaestad. Samtidigt utvecklade bland andra Eugène Jansson det stämningsmåleri som präglade den tiden.