Group 2

Jean Tinguely, Méta Matic nr. 17, 1959 © Jean Tinguely / Bildupphovsrätt 2016

60 år av lyckosam vänskap

28.9 2013 – 17.8 2014

Stockholm

Moderna Museets Vänner bildades 1953, fem år innan Moderna Museet flyttade in i utställningslokalerna på Skeppsholmen. Sedan dess har Vännerna donerat närmre 100 konstverk till Moderna Museet. I Pontus Hulténs visningsmagasin visas ett antal verk som visar på donationernas bredd och den tid som Moderna Museet Vänner har verkat i.

Tonvikten har legat på förvärv av samtida konstverk av internationella konstnärskap, däribland Eva Hesse, Meret Oppenheim, Robert Rauschenberg och Gerard Richter. Dessa verk har stor betydelse för museets samling, och de återkommer kontinuerligt i samlingspresentationerna ute i salarna.

Redan 1925 togs initiativet till Föreningen för Konst, som sedermera blev Föreningen för Nutida Konst. Tillsammans med de verk som donerades genom ovanstående två föreningar uppgår antalet till 225 stycken. Bland dessa tidiga donationer återfinns måleri av sin samtids mest erkända nationella konstnärer, bland andra Ivan Aguéli, Nils Dardel, Hilding Linnqvist och Vera Nilsson, vilka alla har visats i separata utställningar på Moderna Museet.

I utställningen visas Kurt Schwitters collage från 1921, Jean Fautriers bronsbyst från 1943, Jean Tinguelys rörliga skulptur från 1959, Joseph Beuys objekt, Öyvind Fahlströms och Christos teckningar från 1960-talet, Paul McCarthys teckning från 1970-1984, Bridget Rileys och Aligihero Boettis olika tolkningar av måleri från 1980-talet, video av Annika Eriksson och Rosemarie Trockel, liksom måleri av Damien Hirst från 1990-talet, samt Sofia Hulténs skulptur från 2010, vilken belönades med Vännernas skulpturpris 2011.

Under hösten 2014 kommer delar av utställningen Ett sätt att leva att presenteras i Visningsmagasinet.

Bilder

Jean Tinguely
Méta-Matic nr 17, 1959
© Jean Tinguely/BUS 2013
Alighiero e Boetti
Utan titel, 1988
© Alighiero e Boetti/BUS 2013