Ernest Cole, Police and Passes. From the series House of Bondage, 1960-66 © Ernest Cole Family Trust

Ernest Cole: House of Bondage

Fotografier ur Moderna Museets samling

17.3 2015 – 13.3 2016

Stockholm

Ernest Cole (1940–1990) växte upp i ett bostadsområde utanför Pretoria. Han började fotografera redan i tonåren och arbetade bland annat som assistent åt en fotograf på bildtidningen Drum i Johannesburg. Han blev klassificerad som färgad, inte svart, en avgörande distinktion i det apartheidsystem som rådde i Sydafrika vid den här tiden. Detta gjorde att han kunde röra sig friare och arbeta som frilansande fotograf med uppdrag för en rad tidningar och tidskrifter.

I början av 1960-talet inledde han sitt arbete med att mer systematiskt dokumentera den svarta befolkningens liv i skuggan av landets rasistiska segregation. Förebilden var den franske fotografen Henri Cartier-Bresson och hans bok om människor i Moskva. Projektet resulterade så småningom i boken House of Bondage, som gavs ut 1967, där vi bland annat får följa gruvarbetarnas hårda tillvaro, de återkommande passkontrollerna, de långa och tröttsamma resorna, de svarta tjänarna i de vitas hus och gatubarnen – Fattigdomens arvingar, som Cole kallade dem.

Ernest Cole lämnade Sydafrika 1966 för att kunna publicera boken. Den förbjöds omedelbart i hans hemland och tvingade honom att leva resten av sitt liv i exil. Han bodde i Europa under några år, en tid var han knuten till bildbyrån Magnum, men han hamnade i New York och levde där fram till sin död. Runt 1970 besökte han Sverige och visade sina fotografier i utställningar i Stockholm och Göteborg. Genom kollegerna i gruppen Tio fotografer donerades Ernest Coles fotografier till Hasselbladstiftelsen i Göteborg och Moderna Museet i Stockholm.

Anna Tellgren, intendent

Bilder

Heirs of Poverty
Ernest Cole, Heirs of Poverty. Från serien House of Bondage, 1960-66 © Ernest Cole Family Trust
For Whites Only
Ernest Cole, For Whites Only. From the series House of Bondage, 1960-66 © Ernest Cole Family Trust
Ernest Cole, Police and Passes
Ernest Cole, Police and Passes. From the series House of Bondage, 1960-66 © Ernest Cole Family Trust