Group 2
 Stina Taikon lagar mat till sina barn i sin husvagn, 1954

Anna Riwkin, Titel saknas. Ur serien Zigenarväg 1954-55. Stina Taikon lagar mat till sina barn i sin husvagn, 1954 © Anna Riwkin/Moderna Museet

Ett gott hem för alla

Med Anna Riwkin och Björn Langhammer i Folkhemmets skugga

17.10 2015 – 21.8 2016

Stockholm

Ett gott hem för alla är en fotografibaserad utställning som skildrar det svenska majoritetssamhällets syn på romer. Kärnan i utställningen är fotograferna Anna Riwkins och Björn Langhammers efterlämnade bildarkiv på Moderna Museet respektive Kungliga biblioteket. Riwkin följde svenska romer med sin kamera åren 1954-55 och Langhammers bilder på romskt liv är tagna ett decennium senare.

Bilder

1 maj-demonstration 1965
Björn Langhammer, Titel saknas. Ur serien Rom sam, 1963-66. 1 maj-demonstration, 1965 © Björn Langhammer
 Klara Demeter, Rosza Taikon, Vorscha Bessik, Norrland
Anna Riwkin, Titel saknas. Ur serien Zigenarväg 1954-55. Klara Demeter, Rosza Taikon, Vorscha Bessik, Norrland, 1954 © Anna Riwkin/Moderna Museet

Mer om utställningen