Stina Taikon lagar mat till sina barn i sin husvagn, 1954

Anna Riwkin, Titel saknas. Ur serien Zigenarväg 1954-55. Stina Taikon lagar mat till sina barn i sin husvagn, 1954 © Anna Riwkin/Moderna Museet

Ett gott hem för alla

Med Anna Riwkin och Björn Langhammer i Folkhemmets skugga

17.10 2015 – 21.8 2016

Stockholm

Ett gott hem för alla är en fotografibaserad utställning som skildrar det svenska majoritetssamhällets syn på romer. Kärnan i utställningen är fotograferna Anna Riwkins och Björn Langhammers efterlämnade bildarkiv på Moderna Museet respektive Kungliga biblioteket. Riwkin följde svenska romer med sin kamera åren 1954-55 och Langhammers bilder på romskt liv är tagna ett decennium senare.

Genom att titta på dessa bildserier får vi syn på en svensk minoritets villkor och på ett stycke modern historia som till stora delar utlämnats i den officiella berättelsen om Sverige. Förekomsten av förföljelser, diskriminering och rasism i vårt samhälle har kommit i skymundan av begrepp som solidaritet, välfärdssamhälle, folkhem, framgångsland och rekordår. Samtidigt väcker de två bildsviterna frågor om kamerans och fotografens roll i en dokumentär situation. Utställningen för en kritisk diskussion om dessa frågor som även i ett större sammanhang handlar om att representera och att bli representerad.

Ett gott hem för alla fokuserar på den politiska och sociala utvecklingen mellan åren för bildsviterna, ca 1955–1965, en omvälvande tid då romer fick sina medborgerliga rättigheter i Sverige. Men utställningen kommer även att innehålla ett ”före” och ett ”efter” den centrala tidsperioden och sträcka sig från de nya invandringslagarna 1914, som innebar förbud för romer att invandra till Sverige ända fram till 1954, till Skånepolisens olagliga registrering av Romer 100 år senare.

Symposium

Den 7 november 2015 hölls ett symposium i Auditoriet med samtal och föreläsningar om romernas situation i Sverige under 1950- och 1960-talen.  Symposiet dokumenterades av UR och finns att titta på här: UR Samtiden: Ett gott hem för alla

Curators: Fredrik Liew och Lawen Mohtadi

Utställningen visas på plan 2

Karta över Moderna Museet

Bilder

1 maj-demonstration 1965
Björn Langhammer, Titel saknas. Ur serien Rom sam, 1963-66. 1 maj-demonstration, 1965 © Björn Langhammer
 Klara Demeter, Rosza Taikon, Vorscha Bessik, Norrland
Anna Riwkin, Titel saknas. Ur serien Zigenarväg 1954-55. Klara Demeter, Rosza Taikon, Vorscha Bessik, Norrland, 1954 © Anna Riwkin/Moderna Museet
 Första maj-demonstration, 1965
Björn Langhammer, Titel saknas. Ur serien Rom sam 1963-66. Första maj-demonstration, 1965 © Björn Langhammer
Ur serien Zigenarväg 1954-55. Allan Demetri, en lärare och Monica Kaldaras, utomhusskola i Malmö
Anna Riwkin, Titel saknas. Ur serien Zigenarväg 1954-55. Allan Demetri, en lärare och Monica Kaldaras, utomhusskola i Malmö, 1954 © Anna Riwkin/Moderna Museet

Mer om utställningen