Madhat Kakei, Untitled, 2011 Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet © Madhat Kakei / Bildupphovsrätt 2016

Moment – Madhat Kakeis abstrakta kabinett

28.11 2015 – 28.2 2016

Stockholm

”Skugga är inte solens motsats / skugga är det andra ljuset”, skriver den syriske poeten Adonis i en hyllningsdikt till Madhat Kakei, som under decennier målat skikt på skikt av ljus och skugga och skapat ett poetiskt universum som förenar västerländska idéer om monokromt måleri med helt andra abstrakta traditioner. Kakei föddes i Irak 1954 och studerade konst i Bagdad och Madrid för att i mitten av 1980-talet flytta till Sverige.

Den icke-föreställande, abstrakta bilden är inte en modernistisk uppfinning. Idén om bildförbud och om omöjligheten att avbilda det högsta har betydligt äldre filosofiska och religiösa anor. Men för drygt 100 år sedan visade sig Kazimir Malevitjs svarta kvadrat för första gången. Ett sekel senare återvänder målare i alla delar av världen till denna icke-föreställande kvadrat och utvinner nya innebörder ur den abstrakta bilden.

I Madhat Kakeis abstrakta kabinett presenterar Moderna Museet ett stort antal av denne alltför okände kurdisk-svenske målares bilder tillsammans med några av dagens mest tongivande konstnärer som funnit andra vägar in i abstraktionen: Etel Adnan, Joe Bradley, Günther Förg, Martin Kippenberger, Jutta Koether, Wolfgang Tillmans, Sophie Tottie, Rosemarie Trockel och Fredrik Vaerslev.

Curator: Daniel Birnbaum

Utställningen visas på plan 4

Bilder

Madhat Kakei, Untitled, 2011 Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet © Madhat Kakei / Bildupphovsrätt 2016
Installationsvy  Madhat Kakeis abstrakta kabinett.
Installationsvy Madhat Kakeis abstrakta kabinett. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet © Madhat Kakei / Bildupphovsrätt 2016
Installationsvy  Madhat Kakeis abstrakta kabinett.
Installationsvy Madhat Kakeis abstrakta kabinett. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet © Madhat Kakei /
Madhat Kakei, Untitled, 2011 Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet © Madhat Kakei / Bildupphovsrätt 2015