Foto av kvinna i trädgård

Alberta Whittle, RESET (stillbild från video). Sambeställd och samproducerad med Frieze och Forma, 2020 Med tillstånd från konstnären och The Modern Institute/Toby Webster Ltd., Glasgow

Skymningsland

29.10 2022 – 9.4 2023

Malmö

I den internationella grupputställningen ”Skymningsland” utforskar vi upplevelsen av att stå på tröskeln till det okända. Detta att inse att vardagslivet inte kommer att kunna fortsätta som tidigare, men att inte ha en aning om vad som väntar i dess ställe. Att inse vårt beroende av ett ohållbart system men att samtidigt känna hur oerhört svårt det är att tänka och leva annorlunda.

Kombinationen av ekologisk och politisk kris oroar. Framgångar för auktoritära partier och rörelser varnar om en demokratins skymning. Samtidigt – mitt i detta mörker – växer en global rörelse för omställning som engagerar människor över hela världen och pekar mot mer hållbara sätt att tänka och leva. Kanske befinner vi oss just nu på en otrygg plats, men denna plats föder också idéer och drömmar om andra möjliga världar.

Som utställning rör sig ”Skymningsland” bortom fakta. Genom konsten försöker den istället gestalta själva gränstillståndet – skymningslandet. I utställningens olika rum kan vi dela vår oro, tänka tillsammans och ana oss till nya framtida världar. Flera av konstverken är skapade specifikt för utställningen och hämtar sin näring någonstans mellan förstörelse och tillblivelse, förvirring och klarsynthet, rädsla och hopp. Skymningen – övergången från dag till natt – förknippas här med rädsla inför mörkret som närmar sig, men också med kreativitet och fruktbara möten mellan fantasi och verklighet.

”Skymningsland” är Moderna Museet Malmös stora satsning för hösten 2022 och våren 2023. Den förverkligas inom ramen för hela museets fokus under 2022 på konstnärlig nyproduktion och minskade transporter. En viktig del av projektet består av föreläsningar, läsecirklar och workshops. Här medverkar konstnärer, författare och forskare, liksom representanter för omställningsrörelsen och organisationer som arbetar för att värna demokratin.

Medverkande konstnärer: Isabelle Andriessen, Alberta Whittle, Rose-Marie Huuva, Yael Bartana, Anna Ling, Aernout Mik, Sandra Mujinga, Stina Siljing, Ingrid Elsa Maria Ogenstedt, Ida Persson och Jonas Staal.

Curator: Joa Ljungberg

Utställningen stöds av the Mondriaan Fund, Nederländerna.

Under flikarna överst på sidan, eller underst på sidan i mobilversionen, hittar du länkar till en digital rundtur, fördjupande texter och annat material om utställningen.

Filmade introduktioner

I den första filmen får du följa med bakom kulisserna under produktion och installation av ”Skymningsland”. I film nummer två, ”En rundtur i Skymningsland”, ger curator Joa Ljungberg en introduktion till utställningen.

Den del av utställningen som visas på plan 2 avslutas 12 mars 2023.
Den del av utställningen som visas i Turbinhallen avslutas 9 april 2023.

Karta över Moderna Museet Malmö

Bilder

Foto av tre video skärmar med figurer
Sandra Mujinga, Pervasive light. Trekanals video installation med ljud, 2021 Foto: Dario Lasagni
Kvinna som står bland blommor
Alberta Whittle, Stillbild från videon RESET. Sambeställd och samproducerad med Frieze och Forma, 2020 © Alberta Whittle., 2020 Med tillstånd från The Modern Institute/Toby Webster Ltd., Glasgow
Stillbild från video med byggnader och solnedgång
Jonas Staal, Klimatpropaganda, videostudie, 2020
stillbild från video med solnedgång
Jonas Staal, Klimatpropaganda, videostudie, 2020 Foto: Helene Toresdotter

Mer om utställningen