Foto av kvinna i trädgård

Alberta Whittle, Stillbild från videon RESET. Sambeställd och samproducerad med Frieze och Forma, 2020 © Alberta Whittle. Med tillstånd från konstnären och Copperfield, London

Skymningsland

29.10 2022 – 9.4 2023

Malmö

Öppnar om 123 dagar

Den internationella grupputställningen ”Skymningsland” utforskar det svårgripbara gränstillstånd som mänskligheten idag befinner sig i. Vi står inför ett historiskt paradigmskifte som kan frambringa nya spännande sätt att leva, men också innebära gigantiska prövningar.

En planetär ekologisk kris sammanfaller med en utbredd politisk destabilisering och ingjuter hos många en känsla av att de globala systemen, som på olika sätt bär upp våra samhällen, riskerar att ge vika. I ”Skymningsland” utforskas upplevelsen av att stå på tröskeln till det okända. I utställningens olika rum kan vi sörja det som gått förlorat, tänka tillsammans och ana oss till nya framtida världar, inspirerade av bland annat nymaterialismen, afrofuturismen och djupekologin. Flera av konstverken är producerade på plats och hämtar näring ur själva gränstillståndet – mellan förstörelse och tillblivelse, förvirring och klarsyn och mellan rädsla och hopp.

En ny början?

Skymningen erbjuder en stark metafor för ett förestående slut och en ny början. Övergången från dag till natt kan förknippas med en sublim rädsla inför det annalkande mörkret, men också med kreativitet, samt med fruktbara förskjutningar mellan fantasi och verklighet. ”Skymningsland” är planerad som Moderna Museet Malmös stora satsning under hösten 2022 och våren 2023. Utställningen förverkligas inom ramen för hela museets fokus under 2022; konstnärlig nyproduktion och minskade transporter.

Bland medverkande konstnärer: Isabelle Andriessen, Sandra Mujinga, Ingrid Elsa Maria Ogenstedt, Jonas Staal och Alberta Whittle.

Curator: Joa Ljungberg

Utställningen visas i Turbinhallen samt Högra och Nya gallerierna

Karta över Moderna Museet Malmö

Mer om utställningen