Konstpedagog visar konstverk för två personer

Visning på Moderna Museet Malmö Foto: Miriam Preis/Moderna Museet

Skolprogram

Vad innebär det att finnas till? Vilken är människans roll? Dessa grundläggande frågor om livet har varit en central drivkraft för tänkare och konstnärer genom alla tider.

Vi har valt tre teman att jobba med, utifrån de frågeställningar och de olika uttryck som konstnärerna i Skymningsland arbetar med; Naturen och människan, Demokrati och Levande konstverk. Flera av diskussionerna vi vill föra, kan kännas igen i FN:s globala mål och reflekterar de teman vi jobbar med i visningarna och workshops. Förhoppningsvis kan utställningen Skymningsland vara en inspiration och initiera diskussioner och mer kreativt arbete när ni är tillbaka på skolan/förskolan.

Målning i rött, grått. svart
Installationsvy med Ida Perssons målning Anticipator, 2022 Foto: Helene Toresdotter Bildupphovsrätt 2022
Foto av utställningssal med konstverk
Installationsvy, 2022 Foto: Helene Toresdotter

Tema 1: FILOSOFISKA FUNDERINGAR – naturen och människan

(alla åldrar)

Vad är natur? Är människan en del av naturen? Var går gränsen mellan människa och natur? Vad är skillnaden mellan robotar och människor? Kan teknologin förändra oss människor? Vi blickar framåt och funderar över dystopier och utopier. Tillsammans vrider och vänder vi på vår uppfattning av världen, oss själva och hur vi lever.

I Verkstan bygger vi en egen avatar som kan ha superkrafter och vara en blandning av människa, maskin, djur, växt…ja, som kan ha vilka egenskaper som helst och se ut hur som helst! En avatar är i uråldriga indiska religiösa berättelser en gestalt som kan dyka upp som ett ljus, som en god kraft, för att rädda världen. En gestalt som ofta är en blandning av djur och människa med mycket speciella krafter. Hur ser din avatar ut?

Tema 2: DEMOKRATI – politiken och människan  

(från åk 4)

I svensk lag står det att barn har rätt att uttrycka sig i tal, skrift, och i tryck i konstnärlig form. Konstnärerna använder sin plats/roll för att förmedla ett budskap. Under visning och i workshopen ställer vi tillsammans frågor som: Vad menar du med demokrati? Hur tar man plats och gör sin röst hörd? Vem tar plats?

Spår A: Hur skulle en bra framtid se ut? Hur vill vi att världen ska se ut om 20 år? I Verkstan skapar vi framtidsvisioner antingen i bild eller genom att skulptera/bygga tredimensionellt.

Spår B: I Verkstan jobbar vi med att formulera budskap och göra affischer eller skulpturer med ett budskap som du tycker är viktigt och angeläget.

Tema 3: LEVANDE KONSTVERK

(alla åldrar)

Många konstverk i utställningen är föränderliga. Materialet dom är gjorda i, gör att dom förändras med tidens gång, kanske utan att det är något som vårt öga kan uppfatta; en osynlig process. Liknande processer äger rum oavbrutet, både i våra egna kroppar och i naturen, och är en förutsättning för livet självt. Celler bryts ner och nya byggs upp i våra kroppar, och i alla levande organismer. Vi inspireras av några konstverk i utställningen och jobbar med liknande material. Organiska material från naturen som vi använder genom att trycka, skulptera, måla, teckna.

Syftet med denna workshop är att lära känna de material vi jobbar med och skapa en relation till t ex leran, löven, pinnarna. Hur känns de olika materialen? Doft? Hårt? Mjukt och följsamt? Kladdigt? Finns det något material som du gillar bättre än ett annat? Hur beter materialen sig när vi försöker bygga eller måla med dom?

Mer om utställningen